tirsdag 14. desember 2010

IKT - didaktikk


Etter å ha vært på Solstrand med It'slearning ble jeg inspirert av fordraget til T Skeie om 4 ulike lærertyper og deres bruk av Its'learning.

Kort fortalt var det Lise: Ingen bruk, Erna: Bruker It'slearning fordi hun må og er pålagt, bruker kun oppslag, filer, pekere og meldinger, minimumsbruk. Per bruker Its'learning for kontroll, oversikt, testing for vurdering (ikke læring). Til slutt er det Tom som bruker It'slearning for å differensiere, tilpasse, se eleven, vurdering for læring også videre. Noen vil kalle dette avansert bruk av It'slearning, jeg mener det er snakk om didaktisk og god bruk. Det handler egentlig ikke om avansert eller mindre avansert bruk av IKT, det handler om læringssyn, elevsyn, vilje til å endre praksis hvis dagens undervisning ikke er tilfredsstillende, mener jeg.

Kan man med hånden på hjerte si at i min klasse så får alle utnyttet sin kompetanse og sine evner på best mulig måte. Her i min klasse har vi et optimalt læringsmiljø. I min klasse er det ikke behov for endringer. Jeg har ennå ikke møtt denne læreren, jeg har derimot møtt mange lærere som sukker og stønner over at elevene er uengasjerte, sitter bare på FB, de lærer ikke noe, resultatene er for dårlige, frafallet er for stort ofte oppsummert med at alt var mye bedre før.

Ja, hvorfor ikke begynn med å reflektere over egen undervisning, kan jeg gjøre dette på en annen måte?
Kan Kari som har dysleksi kanskje lære mer hvis det finnes video/lydfiler som gjennomgår nytt stoff/repeterer gammelt stoff?
Finner jeg kanskje noen ressurser på NDLA som kan beskrive prosesser som er vanskelig å illustrere på en forståelig måte med tusj eller kritt på en flat tavle, spesielt hvis jeg ikke er så god til å tegne?
Kan Ole bli mer motivert hvis han får filme en praktisk situasjon på yrkesfag fremfor å skrive en rapport?
Kan Arne omsider ture og snakke engelsk høyt hvis han leser inn teksten høyt på It'slearning som en innlevering.
Kan de usynlige og stille jentene bli synlig hvis de kan få delta anonymt i en diskusjon på It'slearning?
Kan man få engasjert flere til å skrive hvis de kan skrive sammen i et samskrivingsdokument, eller lage en spennende Prezi - presentasjon på nett?
Kanskje kan to sitte bak en PC og lære og vise hverandre?
Kan bruk av et matematikkprogram med direkte tilbakemelding gjennom hver lille mellomregning, gjøre at Nils får til matematikkleksen sin, når det ikke finnes noen hjemme som kan hjelpe?
Kan jeg kanskje få noen ideer og tips av andre lærere på del&bruk?
Slik kunne jeg ha fortsatt.

Felles for det jeg har nevnt her er at PC-bruk vil være løsningen. Selvsagt løser ikke didaktisk bruk av PC alle problemer med dagens elever. Kanskje medfører refleksjonen til læreren at han bør lese litt i boken til Håvard Tjora: Mattemagi (anbefales herved!) for å få gode tips om alternative måter å undervise matematikk på, hvorav mye uten bruk av PC.

Det handler om engasjement og ønske fra lærerens side om å forbedre sin undervisning, tilpasse den til elevene han har i dag, ikke eleven som gikk på skolen for 20, 30 eller 50 år siden.

For å sitere Petter Stordalen: "Du må selge de bæra du har!" oversatt til vår situasjon som lærere, vi har de elevene vi har: Gjør undervisningen mest mulig tilpasset for dem med de verktøyene du har til rådighet.

torsdag 29. april 2010

Har opprettet en kursblogg

Den finnes her. Men burde kanskje hatt den sammen med denne, som en egen fane? Ja, ja, men det kan være greit å ha den for seg også.
Anne Cathrines Kursblogg

torsdag 22. april 2010

Facebookside i undervisningen


Jeg har testet litt ut med å ha Facebook side i undervisningen. Bruker det som en ekstra kanal for å nå elevene. Det skal aldri være noen unnskyldning at de ikke visste hva leksen var. Vel, det har vært frivillig å sjekke Facebook, samme informasjon legges også ut på It'slearning. Elevene synes det er greit, noen er veldig fornøyde. Jeg legger for eksempel ut lenker til NDLA, om tester de kan ta eller videoer de kan se som er fagrelaterte. Kanskje når jeg noen flere? Dette er matematikk. Sidene ligger her og her. Jeg understreker at jeg ikke er venn med elevene, man trenger heller ikke være innlogget eller ha Facebook-konto for å se siden. Kanskje kan det være nyttig for forledre?

I dag testet jeg det ut for en klasse jeg var vikar for. Jeg hadde ikke tilgang til deres It'slearningfag og hadde mye lenker jeg skulle ha lagt ut til dem. Dette har vært en fagdag med vg3-elever som hadde vært på russebusskåring kvelden/natten i forveien, så jeg tenkte at her er det rom for å eksprimentere litt. Jeg opprettet derfor en side. Faglærer kan lett få en oversikt over hva som ble gjort denne dagen, kanskje er det noe han kan ta tak i å jobbe videre med neste gang. Her ligger siden.

Tror det fungerte greit, men det ble mindre aktivitet enn jeg hadde regnet med og noen trengte faktisk hjelp også her. Begge deler skyldes kanskje russemodus...
Det de produserte lagde de google - docs og la det under koblinger.

mandag 22. mars 2010

Vurdering i It'slearning

Jeg ønsker meg vurderingsskjema som kan brukes i It's learning. Bygget opp litt på samme måte som undervisningsplanene. Frihet til å velge kolonner og rader.

Nå lager jeg et skjema i Word pr. elev. eksempel ligger her. Markerer med en farge de rutene/tekstene som gjelder dem. Skriver noe i feltetne om hva de må bli bedre på. Dette er et veldig generelt skjema, tilpasser det ofte til de ulike vurderingssituasjonene.

På It'slearning kunne man fått lov til å lage ulike maler, som man selvsagt kunne kopiere fra fag til fag evt. laste ned å dele med andre.

Etter at jeg hadde gjort alle vurderingene i Word, brukte jeg en halv time på å laste dem opp, ett og ett, som vedlegg til vurdering i en oppgave jeg hadde opprettet.

Dette er jeg nok ikke alene om. Vet at mange lærere bruker samme rubrikkopplegg i en eller annen lignende variant. Eksempelvis: HenningFjørtoft beskriver dette i sin bok om vurdering. Kjemikern nevner det i sin blogg. Kjære It'slearning, når får vi noe sånt?

Vurdering er viktig! Forberding av fraværsmodul, sikkert nyttig, men fravær er så negativt og lite utviklende i seg selv. Derfor tar jeg ikke bølgen for slike nyheter! Individuelle opplæringsplaner dekker ikke dette behovet.

fredag 5. februar 2010

Didaktikk


Fikk tips om en nyttig nettside. Skoleipraksis. Her ligger det mange videoer som tar for seg undervisningsopplegg. Laget for grunnskolen, men jeg har erfart at mye av det som kan være OK for 10. trinn også passer bra på vg1. Det er praktiske eksempler fra mange ulike skoler. Didaktikken blir mye mer levendegjort når man ser hva som skjer i klasserommet og læreren kommer med sine egne refleksjoner innimellom. Jeg har bare tittet på matematikk for 8. - 10. trinn, og fant for eksempel nyttige tips når jeg nå skal starte med sannsynlighet.