fredag 26. september 2008

Første innlevering i matematikk - didaktikk - IKT - kurset

Da var jeg ferdig med første innlevering. På dette kurset på NTNU benyttes Moodle og et eksternt portfoliosystem. Jeg erfarer i alle fall at It'slearning har sine fordeler når det gjelder brukergrensesnitt, men jeg greide å levere, men alt var ikke like intuitivt. Mappen min er åpen på nettet, derfor legger jeg ut en lenke til den her, tilfelle det er noe matematikklærere som har lyst til å se og eventuelt bruke i sin undervisning. Det er en Excelmodell som behandler andre og tredjegradspolynomer, den faktoriserer, finner nullpunkter, grafisk løsning mm.excelklipp Du finner modellen her , sammen med et pdf dokument som beskriver modellen. Jeg har benyttet den i S2, men deler av den er like relevant i 1T og S1 også.

fredag 19. september 2008

Digitale ressurser på nett

Jeg underviser i samfunnsøkonomi og bruker korte innslag fra DagensNæringsliv TV av og til i undervisningen. Hvis jeg legger de ut på bloggen, synes jeg det hadde vært fint hvis jeg kunne hente koden fremfor url'en. Jeg sendte da en mail til DNTV hvor jeg sa at dette var noe jeg ønsket meg, og vet dere hva jeg fikk til svar? Jo de ville vurdere det i forbindelse med noe omlegging i høst/vinter og at min mail ville veie tungt i endelig vurdering. Det var jo artig da!! For å se hva dette er forbredbåndit noe, for dere ikke økonomer som leser bloggen min, så kan det være interessante klipp for andre også. Klikk på bilde til høyre og ta en titt , apropo Leif H. som snakker om web2.0 kompetanse blant lærere.

tirsdag 2. september 2008

Matematikkdidaktikk med vekt på digitale verktøy


Et langt navn, og et langt lerret å bleke eller et langt lerret å bli blek av. Etter to dagers samling i Sandvika med bruk av GeoGebra, Wiris(CAS-verktøy) og Excel, så er vi godt rustet til å lage gode pedagogiske undervisningsopplegg ved bruk av disse hjelpemidlene. Jeg har jo brukt alle verktøyene tidligere, men likevel dukker det opp stadig for meg, ubrukt funksjonalitet. Jeg ser derfor to utfordringer: elevene skal tilegne seg nye kunnskaper i matematikk (S2 som jeg underviser i), samtidig som de skal blir gode på å bruke verktøyene. Målet må være at elevene lærer begge deler på en gang, slik at vi ikke bruker dobbel tid (for vi har jo alltid knapt med tid).

En mulig måte kan være å starte nytt tema, med å utforske emnet sammen med eller ved hjelp av det digitale verktøyet. Men bak i hodet mitt er det noen som sier: "Bruk penn og papir først, ellers lærer de det aldri ordentlig!" Jeg tror jeg skal teste ut dette her. Øvelser som vi ble tipset om, hvor elevene bruker penn og papir sammen med digitale verktøy (dumt ord egentlig), kan kanskje være med på økt forståelse, og det er noe av kjernen, målet ved undervisningen.