fredag 5. februar 2010

Didaktikk


Fikk tips om en nyttig nettside. Skoleipraksis. Her ligger det mange videoer som tar for seg undervisningsopplegg. Laget for grunnskolen, men jeg har erfart at mye av det som kan være OK for 10. trinn også passer bra på vg1. Det er praktiske eksempler fra mange ulike skoler. Didaktikken blir mye mer levendegjort når man ser hva som skjer i klasserommet og læreren kommer med sine egne refleksjoner innimellom. Jeg har bare tittet på matematikk for 8. - 10. trinn, og fant for eksempel nyttige tips når jeg nå skal starte med sannsynlighet.