mandag 26. oktober 2009

Matematikkvideo


Har begynt med storproduksjon av matematikkvideoer. Jeg har en elev i S1 som nå etterspør videoer fra alle emner jeg gjennomgår. Det er flere elever som også benytter seg av dem. Jeg synes dette er kjempemessig i forhold til at alle får ikke med seg alt ved tavlegjennomgang,(egentlig svært få). Tidligere har jeg laget en video nå og da på spesielle temaer og gjennomgang av prøver etc.

Jeg har testet ut ulike former når jeg lager videoene. Har brukt Jing (som er gratis), de tillater bare 5 minuttersbolker. Kan ofte være nok, man blir flink til å fatte seg i korthet. Eleven kan jo spole og spille så mange ganger han eller hun vil, så da gjør det ikke så mye om man er rask. Jeg har hatt problemer med å få lastet opp disse filene på Vimeo eller lignende, men det er sikkert bare noe som lett kunne la seg ordne, er ikke så inne i formater på mediafiler. Jeg har derfor lagret de lokalt på egen PC og bare lastet de opp i faget på It'slearning. (Lite rom for deling...)

Men nå er jeg meget fornøydnår jeg har fått siste versjon av Camtasia, har bedre mulighet til å redigere, klippe og lage lengre sekvenser. Store regneeksempler krever mer enn fem minutter. Gratis lagring på screencast.com (dog begrenset, men det var så utrolig enkelt når jeg lagret filen, den ble lastet opp samtidig). Jeg får gå over til Vimeo når det blir fullt.

Ny PC har jeg også fått. Det kommer nesten ikke noe sus når jeg spiller inn. Den første filen som ligger ute er med sus, den andre uten. Alle som ligger på It'slearning er med sus.

Jeg har også brukt tabletfunksjonen og skrevet med penn, jeg synes dette går raskere. Nå har jeg gått over til MathType, jeg tror jeg skriver raskt nok. Det blir penere og mer oversiktlig for elevene, tror jeg.

Erfaringen er at etterhvert blir det en rutine og jeg bruker ikke mye tid på det. Hvor vidt disse videoen egner seg for deling, vet jeg ikke. Jeg ser for meg "mine" elever når jeg snakker. Jeg vet hav jeg har gjennomgodt og hva som er viktig å fokusere på i forhold til mine elever. Samtidig er det ganske generelt og rett frem. Jeg løser oppgaver fra læreboken vi bruker, så det vil jo være nyttig å ha samme bok. Uansett, de som vil kan se, andre lærere kan få ideer til å lage det samme selv.