søndag 14. desember 2008

Julekalender og klimakrise

Asbjørns julekalender kan benyttes som morsom avveksling i flere fag, han er utrolig intelligent den mannen og greier på en humoristisk måte å synliggjøre miljøvennlig adferd. Ganske mange morsomme innslag om hva man kan gjøre for å forbedre klima, Asbjørnta en titt bakover for å se det som har vært. For eksempel når Asbjørn skal på Maxbo for å kjøpe FN's klimapanel  (8. desember). Jeg gjør meg noen tanker og tror at humor er et undervurdert læremiddel. Det er ikke alltid at elevenes og lærernes humor er sammenfallende, men Asbjørn når en bred gruppe, tror jeg.

onsdag 10. desember 2008

De gode eksemplene

image-upload-11-750972 Overskriften på en demonstrasjon vi fikk se på It's learning møte i Bergen i går. Monika Solvig fra Hop skole i Bergen hadde med seg tre 10. klasseelever og hadde et rollespill hvor de viste undervisning i "gamle dager" dvs. år 2000 og undervisning i dag(2008). Det var i og for seg ikke noe revolusjonerende de viste. Jeg som underviser og bruker mye It'slearning og web2.0 i undervisningen kjente meg igjen. Men jeg tror at det er mange lærere der ute som ikke ville gjøre det, eller de ville kanskje mer kjenne seg igjen i år 2000-varianten. Det som slo meg var at det hele ga en virkelig god fremstilling og tydeliggjorde fordelene vi har i undervisningen når vi også kan bruke PC. Enkelt og greit. Trenger ikke flotte presentasjoner eller dyre foredragsholdere, med referanse til EDUCA. Kanskje var jeg spesielt lei av å sitte og høre på foredragsholdere, slik at jeg var mottagelig for andre presentasjonsformer. Uansett for å få lærere til å utnytte de mulighetene som finnes når vi har tilgang til et ekstra verktøy som PC er, så tror jeg på slike gode, virkelighetsnære eksempler fra hverdagen. Dette var bra.

Egentlig var det mye bra på dette møte. Lasse Borelius fra Blekinge Tekniska Högskola hadde et spennende innlegg om implementering av It'slearning og egentlig mye mer enn det. Endel om produksjon av læringsobjekter. Dette har jeg tror på, spesielt i vanskelige, teoretsike fag som matematikk og fysikk hvor mange elever trenger å få emnene repetert flere ganger. Han snakket også om at de hadde dratt i gang pedagogiske cafeer for å engasjere flere lærere i IKT-bruk, men det var bare de samme 10 - 15% som kom hver gang. Dette kjenner kanskje flere av oss igjen. Det er så mange man ikke får med seg. For å gjøre noe med dette hadde de etablert ressurslærere som fikk ekstra for å lære opp kollegaer. Det er har jeg tro på.  Dette snakket også Rune J. Krumsvik om, han hadde forskning som viste at det blant annet var veien å gå.

Jeg synes jeg er heldig som får være med på denne utviklingen med å ta i bruk ny teknologi og teste ut nytt. Undervisningen blir i allefall variert og jeg får engasjert elever på ulike måter. Eksempelt mitt med Wordle var godt i så måte. Men vil det vare? Er det kanskje slik at blogg, wiki'er etc virker fordi det er nytt. Etterhvert når nyhetens interesse gir seg så blir det like kjedelig som en kjedelig power point. Uansett verden går videre, og det dukker opp nye ting. Eller kanskje om fem år så blir elevene jublende glade og dødsengasjerte hvis du gir dem fargeblyanter og tegneark? Variasjon er nok en nøkkel uansett. Samtidig som vi må være kritiske og reflekterte til all bruk av metoder og verktøy vi benytter, uansett om det er gamle eller nye.

image-upload-9-753585Jeg er glad for at det er flere lærere der ute som tråkker spor når  løypene ikke er ferdig preparerte. Det er er spennende med upreparerte løyper, man kan ikke gå like fort og det er lettere å gå på tryne. Er det nok snø så lander man mykt. Siste refleksjon bærer preg av at jeg er enormt glad for at det er skiføre utenfor stuedøren og skisesongen er i full gang!

fredag 5. desember 2008

Oppsummering OEB08

Mye inntrykk, mer detaljert referat på Junes blogg. Resultat av konferansen, blitt mer inspirert, fått nye ideer, funnet ut at jeg kjenner til mye av det som blir presentert. Det jeg savner er pedagogisk fokus. Mange forteller hva de gjør, verktøy de bruker og hvordan de bruker dem. Hva er den pedagogiske gevinsten?

Konferansen henvender seg til et bredt publikum. De henvender seg kanskje vel så mye til bedriftsmarkedet med internopplæring, eLæring i form av fjernundervisning osv. Likevel så er det mye som har overføringsverdi. Et foredrag om Wiki, blogg og sosialweb på høyskolenivå viste at de har møtt de samme utfordringene som vi møter i vgs.

I tillegg ser jeg hvor viktig engelskspråket er. Hvorfor er ikke engelsk obligatorisk lenger en til vg1? Det finnes så mye flott der ute som er på engelsk. I tillegg merker jeg at engelskkompetanse er essensielt i vår globale verden. Det skulle vært mye større fokus på engelsk i skolen fra dag 1.

En annen greie, hvorfor finnes det ikke mer nasjonal satsing på IKT i opplæringen? Wiris (Kalkulator på PC) fortalte at de hadde mange nasjonale avtaler. Ganske greit, men selvsagt det er alltid en avveining mellom det å få bestemme selv og det å sette seg inn i all verdens tilbud som finnes i den store verden og beslutte på skole- eller fylkesnivå hva man skal bruke. Det kunne kanskje vært sentrale anbefalinger. Vi må sitte på hver vår tue å teste og vurdere. Det gjelder jo forsåvidt det samme med vurderingskriteriene i fag. SAmfunnsøkonomisk er det lite lønnsomt.

Dette ble et lite ekstrakt av noen av refleksjonene jeg har gjort meg mens jeg har vært her nede.

torsdag 4. desember 2008

Dag 1 EDUCA08: Plenums foredrag.

Bra innledning, spesielt Dr Micheal Wesch and Prof Norbert Bolz. Førstnevnte hadde en tankevekker: "Teaching havent changed last 40 years but learning has".  Elevene lærer på mange nye måter via mange kanaler, men de fleste lærere underviser på samme måte. Wesh snakker utrolig fort, regner med at presentasjonen hans blir lagt ut.

Sistnevnte snakket om self-branding. Ekesmpelvis Youtube: "Broadcast yourself." Elevene designer seg selv, i motsetning til oss som skulle "finne oss sjæl."  De legger ut bilder på Facebook, forteller hva de gjør, hva de interesserer seg for, my del.icio.us osv.  Interessant greie. I tillegg snakket han om at det er for mye informasjon, det vet vi jo. Men hav er det beste vi kan gi et menneske som er "overloaded with information? " Jo det er: "Less information."  Der har vi lærere en utfordring. Hvis du gir mer informasjon til en som allerede har mer enn nok informasjon, og som egentlig er ganske forvirret, ja da blir han bare ennå mer forvirret. Eleven må vite hva han ønsker å vite før han lærer noe. Egentlig helt innlysende, men viktig å ha det som fokus for undervisningen.

Og her kan andre som ikke her her få podcast av endel av foredragene. OnlineEducaBerlin

På plass i Berlin EDUCA

Sitter på et pre-konferanseforedrag som skal guide oss nykommere på EDUCA, spennende å høre hvordan de gjør det. Om jeg får noe nyttig ut av det. Forøvrig snør det her i Berlin.

Det fikk jeg ikke. Man snakket med sidemannen også introduserte man sidemannen for de andre. Selvsagt, hvis jeg skulle være så heldig å høre om en som virket interessant og spennende så kunne jeg ha snakket med han/hun etterpå. Nå prater hun om hvem som kommer på denne messen - 5% fra Norge.

Nå etter en time har hun kommet til presentasjon av hele programmet, da kan det være kjekt å følge med. Og det var det.  Men igjen, deling av erfaringer med sidemannen. Hvordan holder vi oss oppdatert med det som skjer i utdanning vedrørende bruk av IKT? Ingen nye ting der, vi benyttet faktisk de samme kanalene og metodene, RSS på gode blogger, Google reader, Netvibes osv.

kollasj

Forøvrig får man julestemning her i Berlin når snøen laver ned og det er julemarked på Ku'damm.  Det blir spennende når den egentlige konferansen starter i morgen.

 

mandag 24. november 2008

Eksamen kommer uansett - web2.0 eller ikke

Diskusjoner om bruk av web2.0 i undervisningen er det mange av. Nå begynner jeg å tenke på eksamen. Jeg tester ut og håper at det meste skal gi økt læring og motivasjon. Elevene mine er flinke til å jobbe. Men hva med eksamen og alle hjelpemidler? Mine elever har blogger, vi har wiki, de har skrevet samarbeidsoppgaver. (Samfunnsøkonomi). De har levert på It'slearning, fått kommentarer og forbedret arbeidet sitt. To av mine elever hadde en veldig god besvarelse som jeg poengterte  for dem at den kunne være meget nyttig på eksamen. Eksamensoppgavene i faget er ganske vide og derfor ser jeg at tidligere arbeid kan puttes rett inn i en besvarelse. Er dette galt å gjøre? Nei, vil jeg svare. Det er elevens eget arbeid og det er velformulert og tilbakemeldingen eleven har fått på dette er en sterk 5'er. Men! De er jo to stykker, hva om begge kommer opp i samme fag og leverer samme tekst? Sannsynligheten at de kommer opp begge to er jo stor i vg3. Uansett vil problemstillingen lett dukke opp når de har tilgang til mye bra samarbeidstekster som ligger på fagwiki'n deres. Det trenger ikke være en hel oppgave, men en del av en oppgave. I tillegg er det viktig å få med kilden til kilden, det er jo forsåvidt greit. Men jeg lurer mer på det andre? 

lørdag 22. november 2008

Erfaringer med Wordle i samfunnsøkonomi

  Jeg har erfart at elevene mine i faget har problemer med å blog1lese  aviser/oppdatere seg på det som skjer i verden som er relatert til faget de skal lære. Nå er vi så "heldige" at vi har finanskrise, men det er lett at de bare får med seg tabloidnyhetene. Tok derfor med en bunke Dagens Næringsliv og Aftenposten og ba de finne gode artikler som viste realøkonomiske konsekvenser av finanskrisen. De bladde, leste og spurte. Dette skulle de presentere vha av Wordle, som de skulle legge ut på bloggen sin. Prosessen underveis virket akkurat slik jeg ønsket. De lette etter gode stikkord som gjorde at "Wordlebilde" ble tydelig og nok, og at det skulle gå greit å gjenfortelle avisartiklen. bloggFlere prøvde flere ganger før de var fonøyde, byttet ut stikkord, erstattet et ord med et annet som var mer dekkende, de måtte lese artiklen flre ganger og nøyere. Jeg erfarte derfor at de  lærte noe og de var fri fra manus da de presenterte artikkelen. Kort, enkelt og greit undervisningsopplegg. Og ingen kjedelig PP presentasjon.

søndag 16. november 2008

Kilder, hvor finner vi bra stoff til elevene?

Jeg jobber mye med å finne gode kilder til elevene mine. Bruker bl.a. forskning.no. Tenkte først at det kanskje ble for vanskelig for dem, men har funnet mye bra der. Siste greie var en fotostory om finanskrisen. Artig, tenkte jeg, variert måte å fremstille stoff på, ikke bare ren tekst. Jeg rakk ikke å se så nøye gjennom, så jeg la den bare ut til elevene mine. Tilbakemeldingen jeg fikk fra elevene var at den var litt vel banal og enkel. Etter å ha sett gjennom den selv, så må jeg si at jeg er enig. Derfor må jeg heretter bli ennå nøyere med å vurdere alt jeg legger ut.  Jeg tror det er nyttig at vi legger ut gode lenker. Nettet tyter over av informasjon. Stadig mer. Det er vi som må lede dem riktig. Mange elever sliter med lesevansker i større eller mindre grad. Derfor ser jeg det som spesielt viktig at de skal slippe å lese dårlige sider, eller sider som ikke "treffer" kompetansemålet. Tilsvarende jobb som bibliotekaren har egentlig. Med Web2.0 blir det ennå mer der ute. Under en ganske så greit blogginnlegg som jeg mener elevene kan lese, så kommer det mange ville kommentarer, blir kanskje litt dumt. Uansett desto viktigere å lære dem å være kritisk og reflektere over det de leser.

onsdag 12. november 2008

Web2.0 som medium

web20Leste om en Gasellebedrift i DN i går, som ikke hadde brukt penger på markedsføring. De hadde benyttet seg blant annet av Web2.0 -teknologien for å gjøre produktene kjent. Ganske spennende. Dette er med på å gjøre verden annerledes. Leste også Eirik Newths blogginnlegg om hvilken fordel det er å bruke blogg fremfor TV. "Det som blir sendt blir glemt, nevnte han når han snakket om TV-sendinger vs. blogginnlegg. " Blogginnlegget vil bli stående. Tror slike tanker er viktig å formidle til elevene når man skal motivere dem til å skrive blogg.

Elevene blir tidlig informert om nettvettregler - ikke vis hvem du er, bruk kallenavn. Det er ikke alltid det er hensiktsmessig. Dette hadde Petter Bae Brandtzæg et innlegg om på ITU konferansen, det ble i etterkant flere debattinnlegg om dette i Aftenposten. Jeg er veldig enig med Brandtzæg om at det er viktig å skille her.

Eirik Newth har også skrevet om verdien av å ha gode digitale spor. Når en arbeidsgiver Googler en person under tretti, og ikke finner noe, vil det kanskje oppfattes på samme måte som et hull i CV'en.

Valgkampen i USA er ennå et eksempel, June har kommentert det i sin Tanke-blogg. 

Det stopper ikke her, selvsagt ikke. Men det er utrolig spennende å få være med på utviklingen. Prøve ut nye ideer i klasserommet og  få jobbe på en skole med gode kollegaer hvor slikt arbeidet blir verdsatt og prioritert. Jeg har derfor tatt sitatet til Stig Hjerkinn Haug, under bloggtittelen min. Han er forøvrig en fantastisk underholdende og kreativ mann som gir masse energiinnsprøyting til dem som hører på. Altså sitatet: "Båten blir til mens mann ror." Man må prøve seg utpå. Kave litt i vannet med båten halvferdig. Vi kan jo svømme og vi tåler vann.

Det er kanskje  for tøft å tenke at flyet blir til mens man flyr....bare en tanke jeg fikk helt på tampen.

onsdag 22. oktober 2008

Erfaringer med fagdagsorganisering.

Min kollega Ingunn skal holde presentasjon om vår skole og våre undervisningserfaringer i forhold til blant annet fagdagsorganisering. Jeg skulle egentlig vært med, men får det ikke til. Derfor skriver jeg ned noe som hun kan benytte seg av, for å kunne vise til et bredere erfaringsgrunnlag.

Uten fagdager hadde jeg ikke fått fulgt opp alle elevene hver uke. Det er det første som slår meg. Da får jeg tid til å følge opp de som aldri rekker opp hånden og som sitter ganske så stille.

Jeg underviser i matematikk og samfunnsøkonomi. Endel av mine matematikkelever synes det er for lenge med 5 undervisningstimer i matematikk, spesielt hvis jeg kjører ensidig, tradisjonell matematikkundervisning: tavlegjennomgang, regne oppgaver, tavle gjennomgang osv. Dessverre innenfor enkelte temaer, tror jeg fremdeles at det er det eneste som nytter. Innerst inne vet jeg at det ikke er det. Derfor tvinges jeg til å variere undervisningen min, og det er bra.

Jeg jobber nå spesielt med å integrere PC og samarbeidslæring i matematikk. Endel elever sliter med selvdisiplin når de sitter med PC'en sin, fristelsene til Facebook og MSN er store. Nå har jeg laget et opplegg som beskrives her. Det hører til en Geogebrafil.

I samfunnsøkonomi er både eleven og jeg blitt avhengige av fagdag. Der trenger vi å diskutere, jobbe med oppgaver, ha fremføringer og forelesninger. Det blir veldig riktig å kunne ta for seg et tema på alle disse måtene. Det blir grundigere og vi får gått mer i dybden. Jeg benytter blogg i undervisningen. Elevene lager egne blogger (noen av dem ligger litt ned på høyre side i fagbloggen), det kan være lærerikt å oppsummere fagdagen ved å skrive noen refleksjoner i bloggen sin. Dette er det også enklere å følge opp når man har en hel dag. Ekskursjoner og besøk utenfra er også lettere å få til. Vi er friere og det trenger ikke gå utover andre timer.

Samarbeid med kollegaer. Vi har flere grupper som har samme fag. Noen er parallellagt og andre ikke. Der vi har parallelle timer kan vi samle gruppen og ha felles forelesning. Det benytter vi av og til. Vi jobber med å følge noenlunde samme progresjon. Det betyr at vi deler på å lage undervisningsplaner, prøver etc. Dette kan vi også samarbeide om selvom vi ikke har parallelle timer. Fordelen med sistnevnte, er at det er mulig for oss å steppe inn som vikarer for hverandre, eller bytte timer. Fagdagsorganiseringen gjør at så og si alle har minst en dag uten undervisning i uken.

Dette var noe erfaringsoppsummering. Kanskje jeg får lagt til noe mer senere.

fredag 10. oktober 2008

Norfund - utviklingsinvestoren

utviklingsinvestorenDette virker bra. Spillet heter Utviklingsinvestoren og er laget for elever av Norfund. Vi er to lærere som har vg2 og vg3 i  samfunnsøkonomi. Vi hadde en felles introduksjon til spillet i dag. Etterpå startet de spillet i grupper. Elevene var veldig engasjert, glemte pauser og det virket som de synes det var spennende. Opplegget er tverrfaglig, det kan brukes i mange av samfunnsfagene og økonomifagene. Da gjenstår det å se om de lærer noe, det tror jeg faktisk de gjør.  Spillet har vært omtalt i media. Blant annet Aftenposten. Jeg har tro på at spill har en god læringseffekt. De gangene jeg bruker en eller annen form for spill får jeg også andre elevgrupper engasjert som kanskje ikke trives like godt med tradisjonell undervisning. Tips til NDLA og forlagene når det gjelde utvikling av digitale læremidler. Her får PC virkelig komme til sin rett. Det er noe mer enn flervalgstester, elektroniske lærebøker og animasjoner. Spill engasjerer så og si alle. En annen god effekt ved dette spillet er at de bare bruker en PC, det gjør samarbeidet bedre. Se Hole in the Wall omtalt av Ingunn.

Bilde fra: www.wtviklingsinvestoren.no

onsdag 8. oktober 2008

Leger får sin egen Facebook

Leger har behov for samarbeid på tvers, hvem har ikke det? Leste dette i Aftenposten i dag. Finner den ikke på nett.  Egentlig kunne det vært interessant for lærerne også, tror jeg. Uavhenigig av skole og læringsplattform. Jeg merker jo at man har mest kontakt med lærere som bruker samme læringsplattform, og det er jo dumt, altså mange hyggelige å flinke lærere som bruker It'slearning altså, men sikkert mange flinke "Fronter-lærere" også. Jeg har Google reader og leser endel lærerblogger, men det er jo mange lærere som ikke er helt der, men som kanskje kunne vært på lærer-Facebook. Jeg har Twitter og vanlig Facebook, men jeg synes det blir så mange steder å være for å treffe lærere på nett. Løsningen kunne vært en  lærer-Facebook . Har ikke helt troen på at Utdanningsforbundet kunne gjøre noe sånn, det kan jo lett bli for positivt og nyskapende. I tillegg måtte vel lærerne fått betalt for å bruke den. Jeg tror heller det er en oppgave for NDLA i tilknytting til lag to.

fredag 26. september 2008

Første innlevering i matematikk - didaktikk - IKT - kurset

Da var jeg ferdig med første innlevering. På dette kurset på NTNU benyttes Moodle og et eksternt portfoliosystem. Jeg erfarer i alle fall at It'slearning har sine fordeler når det gjelder brukergrensesnitt, men jeg greide å levere, men alt var ikke like intuitivt. Mappen min er åpen på nettet, derfor legger jeg ut en lenke til den her, tilfelle det er noe matematikklærere som har lyst til å se og eventuelt bruke i sin undervisning. Det er en Excelmodell som behandler andre og tredjegradspolynomer, den faktoriserer, finner nullpunkter, grafisk løsning mm.excelklipp Du finner modellen her , sammen med et pdf dokument som beskriver modellen. Jeg har benyttet den i S2, men deler av den er like relevant i 1T og S1 også.

fredag 19. september 2008

Digitale ressurser på nett

Jeg underviser i samfunnsøkonomi og bruker korte innslag fra DagensNæringsliv TV av og til i undervisningen. Hvis jeg legger de ut på bloggen, synes jeg det hadde vært fint hvis jeg kunne hente koden fremfor url'en. Jeg sendte da en mail til DNTV hvor jeg sa at dette var noe jeg ønsket meg, og vet dere hva jeg fikk til svar? Jo de ville vurdere det i forbindelse med noe omlegging i høst/vinter og at min mail ville veie tungt i endelig vurdering. Det var jo artig da!! For å se hva dette er forbredbåndit noe, for dere ikke økonomer som leser bloggen min, så kan det være interessante klipp for andre også. Klikk på bilde til høyre og ta en titt , apropo Leif H. som snakker om web2.0 kompetanse blant lærere.

tirsdag 2. september 2008

Matematikkdidaktikk med vekt på digitale verktøy


Et langt navn, og et langt lerret å bleke eller et langt lerret å bli blek av. Etter to dagers samling i Sandvika med bruk av GeoGebra, Wiris(CAS-verktøy) og Excel, så er vi godt rustet til å lage gode pedagogiske undervisningsopplegg ved bruk av disse hjelpemidlene. Jeg har jo brukt alle verktøyene tidligere, men likevel dukker det opp stadig for meg, ubrukt funksjonalitet. Jeg ser derfor to utfordringer: elevene skal tilegne seg nye kunnskaper i matematikk (S2 som jeg underviser i), samtidig som de skal blir gode på å bruke verktøyene. Målet må være at elevene lærer begge deler på en gang, slik at vi ikke bruker dobbel tid (for vi har jo alltid knapt med tid).

En mulig måte kan være å starte nytt tema, med å utforske emnet sammen med eller ved hjelp av det digitale verktøyet. Men bak i hodet mitt er det noen som sier: "Bruk penn og papir først, ellers lærer de det aldri ordentlig!" Jeg tror jeg skal teste ut dette her. Øvelser som vi ble tipset om, hvor elevene bruker penn og papir sammen med digitale verktøy (dumt ord egentlig), kan kanskje være med på økt forståelse, og det er noe av kjernen, målet ved undervisningen.

tirsdag 26. august 2008

Det ble en laaang ferie

Jeg har hatt lang ferie, også fra bloggverden. Ikke som min gode kollega Ingunn, som alltid skriver mye spennende. Men nå er jeg i gang. Opprettet en fagblogg for Sandvikalærere som underviser i økonomi, der vi skal dele tips, ideer og erfaringer. Helt i oppstarten, men tror at dette kan bli bra. It'slearning er bra på mange måter, men det er ikke åpent nok. Deling krever for mye flytting, kopiering og innmeldinger i mange fag. Det blir for mye administrasjon.

Jeg har også startet på et nettbasert kurs på NTNU: Matematikkdidaktikk med vekt på bruk av digitale verktøy i undervisningen. Jeg manglet 7,5 studiepoeng i matematikk, så jeg får ingen formel kompetanse når jeg er ferdig, men det viktigste for meg er å få mer kunnskap. Lønnen min vil være den samme uansett, men jeg får ta litt mer matematikk til våren eller neste høst, så blir det orden i sakene. Greit at jeg fikk lov å følge undervisningen i allefall. Min tanke er at IKT i matematikkfaget skal hjelpe elevene til bedre forståelse, ikke at det skal være som kalkulatorbruk og regelbok, som kanskje har gjort elevene bare sløvere. Bruk av IKT på riktig måte er utfordringen, så her må det utforskning til. Jeg får blogge om erfaringene jeg gjør.

mandag 16. juni 2008

Lærebøker neste skoleår

Skrev for noen uker siden om at det hadde vært lurt å dele refleksjoner rundt lærebokvalg på bloggene sine. Jeg ser at flere har gjort det, men ikke jeg... Plutselig skjedde det litt for mye i mitt liv slik at bloggen min ble liggende brakk en stund. Men nå har jeg fått hode over vannet igjen. Jeg skal bare ha to fag til neste år, fordi stillingen min i fylkeskommunen utvides. I tillegg har jeg planer om å ta matematikk didaktikk med vekt på bruk av digitale vektøy ved NTNU (nettbasert), håper det blir lærerikt.

I samfunnsøkonomi 2 på vg3, har jeg funnet ut at jeg skal velge Gyldendal sin bok. Dette skoleåret har jeg benyttet meg av Cappelens bok Pareto1 for samfunnsøkonomi 1. Jeg har forsåvidt vært fornøyd med den. Boken er fyldig og god. Men min erfaring så langt, er at det er jeg som lærer som er mest glad for at den er fyldig, masse spennende å lese, mange eksempler fra virkeligheten osv. Men jeg erfarte at de fleste av elevene leser bare korte fakta. Dette samsvarer med det Jørn skriver i sin blogg. I tillegg bruker jeg selv mange aktuelle eksempler eleven og jeg finner på nett. Dette vil jeg fortsette mer med, elevene skal finne relevante eksempler selv, tror det er lurt. Derfor er jeg blitt tilhenger av korte fakta bøker, spesielt i fag der nettet utgjør en stor ressurs. Jeg har vært inne på tanken å kjøre uten lærebok også. Men jeg ønsker å ha lærebok når faget er nytt, og jeg har ennå ikke hatt vg3(VKII) i samfunnsøkonomi gjennom et helt år. Nettsiden til Cappelen kommer jeg derimot til å bruke flittig, de har bedre nettside, legger stadig ut oppdaterte artikler gjennom hele året. Dette er flott.

I matematikk S2(vg3), velger vi i år Cappelens bok SinusS2, ingen av S2 bøkene er ferdig trykket ennå (R2 er prioritert hos alle forlagene...), så forlagene stiller likt. Jeg får ikke vurdert annet enn på bakgrunn av S1 bøkene, og må forutsette at de kjører nogenlunde samme struktur på S2. Vi har benyttet Aschehoug i år, men jeg har ikke vært fornøyd med Lokus. Hverken innholdsmessig eller påloggingsopplegget. Cappelens sider har vært vel så bra, gratis er de også. Flott ikke å være avhengig av egen pålogging.

Jeg synes forøvrig at forlagenes nettsider bør tilby noe mer enn flervalgstester og enkle lydløse animasjoner før de kan ta betalt for dem. Integrering av tester fra nettstedet og inn i It'slearning ville spart oss for mye arbeid. Animasjoner med lyd og bilde, som forklarer regneoperasjoner eller eksempeloppgaver fra boken kunne vært flott. Men jeg har begynt å lage dem selv vha av Camtasia og tablet PC.

Wordle og litt annet


Ble igjen inspirert av Ingunn, prøvde å lage en tag cloud i Wordle jeg også. Brukte en avisartikkel om kronekursen (samfunnsøkonomi). Limte den først inn i Word og fjernet en del av de kjedelige ordene, ser at jeg kunne fjernet flere. Artig måte å starte et nytt tema på, la elevene gjette hva artikkelen handler om eller hvilket læreplanmål det dreier seg om. Skal teste det ut til høsten. Fint å fylle "skuffen" med gode ideer som jeg kan bruke utover høsten. Har lest Utviklingen av en lærer og alle hennes tanker om hvordan gjøre det bedre neste skoleår. Jeg har ikke de samme fagene, men det er mye av strukturen som er nyttig likevel. Mange andre blogger tar for seg det samme, hva skal jeg gjøre bedre neste år? Det er det som er morsomt med å være lærer. Jeg kan starte på nytt igjen hvert år med nye elever, blanke ark og nye ideer som kan testes ut. Tidligere jobbet jeg i det private næringsliv. Det var aldri sånn at man kunne stryke bort alle kundene og starte på nytt igjen med nye kunder og nye forsetter om å gjøre det bedre denne gangen. Dårlig forretningsidé som vil skjære seg ganske fort.

tirsdag 27. mai 2008

Lærerblogging og læremiddelvurdering

Jeg leste i Dagens Næringsliv om Bloggere som tjente seg rike, og da våkner jo økonomen i meg. Nå tenkte ikke jeg at jeg kunne bli særlig rik på bloggen min, men jeg fikk en idé. Vi er endel lærere som blogger om likt og ulikt innenfor tema skole og undervisning. Men vi snakker ikke mye om lærebøker, forlagenes nettsider. Når vi nå skal velge bøker for neste skoleår, kan vi ikke dele årets erfaringer? Hva synes dere om bøkene og nettstedene dere har brukt? Ville dere valgt noe annet til neste år? Hvorfor? Hvis vi alle reflekterer og skriver litt om det, så får vi bedre mulighet til å velge riktigere neste år. Hvis dette sprer seg litt, vi får flere lærere til å mene noe. Kanskje forlagene begynner å titte på hva vi skriver etterhvert? Kanskje de til og med vurderer å forbedre nettsidene sine også? Og kanskje noen skriver så mye bra og reflektert og kan vise til mange lærerbesøk at forlagene ønsker og annonsere på bloggen deres

søndag 25. mai 2008

Å snakke med en tolvåring

Anbefaler dere å lese kronikken i dagens utgave av Aftenposten. Dette kan ha overføringsverdi til lærere også. Du finner den her.

fredag 23. mai 2008

Avhengig av å chatte, blogge mm

Hør på disse to podkastene fra P2's morgenkåsør fra i går og i dag.

Morgenkåseriet 220508 Monica Wegling
SINTEF har nylig fortalt oss at vi er blitt avhengige av internett. og det er slett ikke spill som poker som forderver oss nordmenn. Nei, vi chatter og surfer.


Morgenkåseriet 230508 Monica Wegling
At vi er avhengige av nettet, ifølge SINTEF, er ikke bare et folkehelseproblem. Nå er det slik at ordet "avhengig" er en diagnose ifølge diagnosesystemet til WHO. Og det får følger. Økonomiske følger.

Vi møter full forståelse hvis vi blir diagnostisert, og da har vi krav på tilrettelegging å mye andre fordeler, et alternativ for lærere med store rettebunker.

torsdag 22. mai 2008

Full kontroll over PC'ene til elevene

Etter å ha lest Jørns innlegg om Nesodden og deres holdninger til PC bruk, så leste jeg tilfeldigvis en liten notis i dagens Aftenposten. Ikke tilfeldig kanskje, fordi Facebook var nevnt i overskriften. Det handlet om noe så viktig som organdonasjon. Vår helseminister Sylvia Brustad vil ta i bruk Facebook for å nå de unge. " - Det er en arena hvor vi når folk, spesielt unge. det er stort engasjement i disse gruppene, og det er viktig å ta i bruk slike virkemidler også når det gjelder tunge temaer som organdonasjon," sier Brustad.

Litt dumt kanskje, hvis hun prøver å nå elevene våre når vi har time. Nei, man kan mene hva man vil om akkurat det hun sier. Men vi greier aldri å stenge alt, utopi. Det blir som å tette en demning, da vi var små og bygget demninger, vannet fant alltid en vei ut. F. Hamre understreker det i sin kommentar til samme innlegg som nevnt over. "Vi må endre vår måte å tenke, undervise og vurdere på. " Det som er flott, er at jeg har så mange der ute i bloggverden å hente inspirasjon og ideer fra. Ingen nevnt, ingen glemt.

I samme Aftenposten leste jeg om Kinas nye grensesprengere: De virkelige nyhetene fra Kina kommer fra landets mange millioner bloggere. Spennende. Sensuren funker ikke på Twitter, står det. (Finner ikke artiklen på nettutgaven).

onsdag 21. mai 2008

Russen

Trodde at jeg greide å unngå å skrive om russen. Men dette innlegget i Budstikka på mandag utfordret meg. Jeg blir frustrert over de foreldrene som er så stolte av russebarna sine som lærer masse om prosjektarbeid når de jobber med russebuss. De lærer nok noe, men du verden, vi lærere ser også at det er mye som glipper i den andre enden. Hun har gode poenger om at vi alle bruker penger på ting vi ikke trenger, selvom jeg vel ikke kjenner meg helt igjen i jakten på storsenteret en lørdag. Jeg vil faktisk ut i skog og mark, og jeg tror jeg har flere med meg.

Det som irriterer meg mest, er at hun på lederplass får lov til å legitimere penge- og tidsbruken til russen, og slår på en måte fast at det er ikke så ille. Når vi vet at de som satser på russebuss har budsjetter på rundt 1 million kroner. Selvom de tjener penger selv, (ca. 40 000 - 50 000 hver) så er det perspektivet de får. Omtrent 2/3 av et års studielån/stipend, svidd av på tre uker. Tror de virkelig at de har det veldig mye mer moro enn andre russ rundt om i landet?

fredag 16. mai 2008

Stakkars sultne barn i Bærum

Leste en artikkel i Aftenposten i dag om taperne som er barna våre. Dette gjaldt kommuneøkonomien og stadig kutt. Velkjent problemstilling, Aftenposten skrev i går om hvor viktig det er med tid og ressurser til kompetanseheving for lærerne. (jfr Marita). Jeg tenkte at dette kanskje fokuserte på det samme. Men hva er det de greier å konkretisere? "Som småbarnsforeldre ser vi at det ikke bør kuttes, det trengs heller mer til både barnehage og skole. De to ønsker seg både mat i barnehagen og skolemåltider, flere fagutdannede lærere og gratis leirskole."

Stakkars de sultne barna i Bærum som bare får dra på fire dagers leirskole og ikke fem dager,sier jeg. Det blir patetisk, når vi vet hva som virkelig trengs i skolen. Jeg vil ikke kaste skylden på de som blir intervjuet, de kan ha sagt mye annet fornuftig. Det er som ofte medias fremstilling av saken jeg mener blir feil. Det kan da ikke vekke hverken sympati eller kampvilje å lese om de stakkars Bærumsbarna som ikke får reise langt eller får mat, når kommunene må stramme inn.

torsdag 8. mai 2008

NKUL

Det er flott at Einar, Marita og Ingunn rapporterer fra NKUL. Jeg liker å følge med på hva som skjer, og jeg er jo redd for å gå glipp av noen revolusjonerende nyheter. Tusen takk. Det er jo flott at man kan høre på foredragene på nett også.

En måte å "snakke" til elevene på

Hvorfor ikke få en gullfisk til å fortelle elevene hva leksen er? Denne var litt artig. Vi har jo fått en mulighet til å snakke til elevene gjennom It's learning nå, men det krever mikrofon, denne krever ingenting.

torsdag 1. mai 2008

Klima X - utstilling på Teknisk museum


Jeg hadde med samfunnsøkonomiklassen min på en klimautstilling på Teknisk Museum, vel verdt et besøk. På bilde her vasser vi rundt med gummistøvler og får "føle på kroppen" resultatet av global oppvarming, med smeltende isfjell og høyere vannstand. Ingen av elevene ble våte, og fleipen om hva slag russeknute man fikk hvis man dyttet lærern i vannet, ga meg ikke angst, det er snille gutter. Kjellern på museet er også alltid litt spennende for barn i alle aldre. Elevene oppførte seg eksemplariske, jeg er jo alltid litt spent, spesielt når noen av disse var 3. klasse elever og det er russetid. Man får alltid sånne skeptiske blikk når man kommer trekkende med elever i russedress. Selve togturen var en opplevelse i seg selv, fra Sandvika via Oslo S til Kjelsås, elevene titter ut og observerer og kommenterer. De har godt av å bevege seg utenfor sitt lille, bekvemmelige, trygge og kjente areal. Alltid hyggelig å ta med seg elevene utenfor klasseromsettingen, det blir en annen dialog og kommunikasjon. Kort sagt, et hyggelig og lærerikt avbrekk i skolehverdagen.

mandag 28. april 2008

Vurdering


Etter å ha lest Maritas innlegg på bloggen hennes om 1080 tilbakemeldinger, ga det meg assosiasjoner til vurdering generelt. Etter den nye forskriften kom i høst, har dette vært et hett tema på vår skole. Vi har diskutert og vi har hatt foredragsholdere som har informert, og jo mer vi hørte, jo mer komplekst ble det hele. Men etter at jeg hørte på Sigmund Liebergs foredrag på Rogalandskonferansen, nr. 5 Vurdering, ble det hele mye klarere. Absolutt verdt å høre på. Et av poengene hans var vurdering for læring underveis og vurdering av oppnådd kompetansen til slutt. Dette kan ta tid å innarbeide for elevene (og lærere). "Teller denne prøven mye?", dette er jo standard spørsmål fra elever. "Nei, den teller faktisk ingenting når jeg setter standpunktkarakteren, men tilbakemeldingen min sammen med dine egne vurderinger skal hjelpe deg til å forstå hva du må jobbe mer med og hvordan du kan forbedre deg for å oppnå en høyere standpunktkarakter til slutt." Dette er ikke alltid like enkelt, men jeg tror det er veldig riktig. Det blir en kontinuerlig læringsprosess. Det viktige er å få eleven engasjert i denne prosessen og ikke bare i en tallkarakter, og dette er nok utfordringen. Kanskje kan vi slippe å være så redde for at elevene skal jukse på prøver underveis i skoleåret, eller at de skal ha angst foran prøver, når de får vite at resultatet ikke teller direkte på standpunktkarakteren. Jeg har også benyttet meg av at elevene har rettet sine egne prøver og vurdert seg selv.

mandag 21. april 2008

Problematisk når elevene lærer om lønnsfastsettelse


"Det betaler seg med god utdanning. Det gjør det ikke i det offentlige. Det at det offentlig har lavere lønninger gjør at de mister de beste. Kvaliteten på de ansatte er dårligere og de sliter med å få ansatt godt kvalifiserte folk i arbeid, dette ser vi feks blant lærere i skolen, noe som Pisa undersøkelsen også viser. Med en lave arbeidsledigheten vi har nå, vil dette bare forsterke seg."


Dette er et sitat fra en av elevene i samfunnsøkonomi, og jeg har flere som ligner og berører samme tema når vi har om lønnsfastsettelse. Det er jo litt frustrerende da. Jeg kan jo vise til undersøkelser som viser at lønn ikke betyr alt, men det står det ikke noe om i samfunnsøkonomiboken.............

søndag 20. april 2008

Global oppvarming

Nok et tema i samfunnsøkonomifaget og i markedsføring. Denne videoen er bare utrolig søt. De spiller på skikkelig galgenhumor i denne reklamefilmen.

fredag 18. april 2008

Fint vær kan tappe sykehusene
"Sykehusene i Oslo og Akershus skal tappes for 100 millioner kroner i året. Årsak: Vi har for godt vær." Denne nyheten våknet jeg til i dag og trodde at det var 1. april. Er det mulig? Dette er litt på siden av innholdet i bloggen min forøvrig. Men jeg underviser i samfunnsøkonomi og det er jo spennende å diskutere ulike innspill i fordelingspolitikken. En titt på yr.no i dag viser jo at dette stemmer. Men de kan visst ikke vise til statistisk materiale som grunnlag for at folk blir mer syke jo lenger vekk fra østlandet de beveger seg.

fredag 11. april 2008

Kan man blogge i matematikkfaget?

Einar hadde dette spørsmålet i diskujonsforumet på It'slearnings brukerkonferanse. Dette har jeg tenkt på siden. Og etter å ha hørt på Stein som lærte meg å fly, så kan jeg i allefall ikke svare nei. Definitivt noe jeg skal prøve ut til høsten. Kanskje det kan være en måte å ufarliggjøre matematikkfaget. Jeg tror det er mange elever som synes matematikk er noe helt spesielt noe og altfor vanskelig, fylt av mange regler, metoder og algoritmer. Helt "gresk" for mange. Men kanskje de kan se på matematikk med andre øyne, at det kan hjelpe til med å få opp rullgardinen, om ikke helt opp, i allefall littegrann.

Harald Eia har en morsom matematikkgreie på gangetabellen, som kanskje kan få humoren inn i faget.

It's learnings bruker konferanse


3 dager i Bergen, med mye bra innhold. Min kollega og coforedragsholder Ingunn har skrevet et grundig og godt referat. Da trenger ikke jeg gjenta det.


I tillegg hadde jeg en flott tur med Bengt, Ann, Arne og Marit på Fløien i stålende Bergens vær.

Jeg har vært i Bergen flere ganger siste halvår og har alltid hatt strålende vær. Mulig Bergenserne overdriver, eller kanskje jeg bare har flaks.

Det som sitter sterkest igjen etter konferansen er foredraget til Stig hvor vi lærte og fly. Fantastisk, må oppleves.

Ellers synes jeg Johan Lindwerts foredrag var givende og innspirerende, selvom jeg hadde hørt han før. Jeg anbefaler alle lærere og elever å bruke siden Teacherondemand. Jeg kan skryte av å ha lastet opp første norske video på siden.

fredag 28. mars 2008

Forlagenes nettsteder - skal de være gratis?


Jeg var på en konferanse på Gardermoen i går i regi av Lokus (Aschehoug). De tar betalt for nettstedene sine, mens andre forlag tilbyr sine gratis. Etter å ha vært bruker av ulike fagnettsteder i flere år og også av LOKUS sine betalte sider undrer jeg meg over at dette kan fungere. I følge markedøkonomiske teorier så handler vi der vi får produktet billigst, hvis produktet er ganske likt. Er da disse produktene veldig forskjellige? Nei, vil jeg si. Noen emner innenfor de enkelte fagene er meget bra hos LOKUS, andre nettsteder har også gode sider innenfor enkeltemner og fag. Dette er erfaringer som flere lærere har.


En psykologiske effekt har kanskje gjort seg gjeldende: "Det som koster noe, må jo være bedre enn noe som er gratis?"


Skal vi betale for nettsteder så må de tilby noe mer enn "flate" og lydløse sider.
Lag produkter som forenkler lærerens hverdag og fremmer elevenes læring og motivasjon! Oppskriften på dette er ikke gitt, men dette bør være et av målene.


Pedagogisk bruk av IKT. Hva er det egentlig? Det er mye flotte ord når det gjelder IKT og skole. Og det er mange meninger. Hans Donali Tillset hadde et interessant foredrag på konferansen i går. Det ga rom for refleksjon.