onsdag 22. oktober 2008

Erfaringer med fagdagsorganisering.

Min kollega Ingunn skal holde presentasjon om vår skole og våre undervisningserfaringer i forhold til blant annet fagdagsorganisering. Jeg skulle egentlig vært med, men får det ikke til. Derfor skriver jeg ned noe som hun kan benytte seg av, for å kunne vise til et bredere erfaringsgrunnlag.

Uten fagdager hadde jeg ikke fått fulgt opp alle elevene hver uke. Det er det første som slår meg. Da får jeg tid til å følge opp de som aldri rekker opp hånden og som sitter ganske så stille.

Jeg underviser i matematikk og samfunnsøkonomi. Endel av mine matematikkelever synes det er for lenge med 5 undervisningstimer i matematikk, spesielt hvis jeg kjører ensidig, tradisjonell matematikkundervisning: tavlegjennomgang, regne oppgaver, tavle gjennomgang osv. Dessverre innenfor enkelte temaer, tror jeg fremdeles at det er det eneste som nytter. Innerst inne vet jeg at det ikke er det. Derfor tvinges jeg til å variere undervisningen min, og det er bra.

Jeg jobber nå spesielt med å integrere PC og samarbeidslæring i matematikk. Endel elever sliter med selvdisiplin når de sitter med PC'en sin, fristelsene til Facebook og MSN er store. Nå har jeg laget et opplegg som beskrives her. Det hører til en Geogebrafil.

I samfunnsøkonomi er både eleven og jeg blitt avhengige av fagdag. Der trenger vi å diskutere, jobbe med oppgaver, ha fremføringer og forelesninger. Det blir veldig riktig å kunne ta for seg et tema på alle disse måtene. Det blir grundigere og vi får gått mer i dybden. Jeg benytter blogg i undervisningen. Elevene lager egne blogger (noen av dem ligger litt ned på høyre side i fagbloggen), det kan være lærerikt å oppsummere fagdagen ved å skrive noen refleksjoner i bloggen sin. Dette er det også enklere å følge opp når man har en hel dag. Ekskursjoner og besøk utenfra er også lettere å få til. Vi er friere og det trenger ikke gå utover andre timer.

Samarbeid med kollegaer. Vi har flere grupper som har samme fag. Noen er parallellagt og andre ikke. Der vi har parallelle timer kan vi samle gruppen og ha felles forelesning. Det benytter vi av og til. Vi jobber med å følge noenlunde samme progresjon. Det betyr at vi deler på å lage undervisningsplaner, prøver etc. Dette kan vi også samarbeide om selvom vi ikke har parallelle timer. Fordelen med sistnevnte, er at det er mulig for oss å steppe inn som vikarer for hverandre, eller bytte timer. Fagdagsorganiseringen gjør at så og si alle har minst en dag uten undervisning i uken.

Dette var noe erfaringsoppsummering. Kanskje jeg får lagt til noe mer senere.

fredag 10. oktober 2008

Norfund - utviklingsinvestoren

utviklingsinvestorenDette virker bra. Spillet heter Utviklingsinvestoren og er laget for elever av Norfund. Vi er to lærere som har vg2 og vg3 i  samfunnsøkonomi. Vi hadde en felles introduksjon til spillet i dag. Etterpå startet de spillet i grupper. Elevene var veldig engasjert, glemte pauser og det virket som de synes det var spennende. Opplegget er tverrfaglig, det kan brukes i mange av samfunnsfagene og økonomifagene. Da gjenstår det å se om de lærer noe, det tror jeg faktisk de gjør.  Spillet har vært omtalt i media. Blant annet Aftenposten. Jeg har tro på at spill har en god læringseffekt. De gangene jeg bruker en eller annen form for spill får jeg også andre elevgrupper engasjert som kanskje ikke trives like godt med tradisjonell undervisning. Tips til NDLA og forlagene når det gjelde utvikling av digitale læremidler. Her får PC virkelig komme til sin rett. Det er noe mer enn flervalgstester, elektroniske lærebøker og animasjoner. Spill engasjerer så og si alle. En annen god effekt ved dette spillet er at de bare bruker en PC, det gjør samarbeidet bedre. Se Hole in the Wall omtalt av Ingunn.

Bilde fra: www.wtviklingsinvestoren.no

onsdag 8. oktober 2008

Leger får sin egen Facebook

Leger har behov for samarbeid på tvers, hvem har ikke det? Leste dette i Aftenposten i dag. Finner den ikke på nett.  Egentlig kunne det vært interessant for lærerne også, tror jeg. Uavhenigig av skole og læringsplattform. Jeg merker jo at man har mest kontakt med lærere som bruker samme læringsplattform, og det er jo dumt, altså mange hyggelige å flinke lærere som bruker It'slearning altså, men sikkert mange flinke "Fronter-lærere" også. Jeg har Google reader og leser endel lærerblogger, men det er jo mange lærere som ikke er helt der, men som kanskje kunne vært på lærer-Facebook. Jeg har Twitter og vanlig Facebook, men jeg synes det blir så mange steder å være for å treffe lærere på nett. Løsningen kunne vært en  lærer-Facebook . Har ikke helt troen på at Utdanningsforbundet kunne gjøre noe sånn, det kan jo lett bli for positivt og nyskapende. I tillegg måtte vel lærerne fått betalt for å bruke den. Jeg tror heller det er en oppgave for NDLA i tilknytting til lag to.