fredag 28. mars 2008

Forlagenes nettsteder - skal de være gratis?


Jeg var på en konferanse på Gardermoen i går i regi av Lokus (Aschehoug). De tar betalt for nettstedene sine, mens andre forlag tilbyr sine gratis. Etter å ha vært bruker av ulike fagnettsteder i flere år og også av LOKUS sine betalte sider undrer jeg meg over at dette kan fungere. I følge markedøkonomiske teorier så handler vi der vi får produktet billigst, hvis produktet er ganske likt. Er da disse produktene veldig forskjellige? Nei, vil jeg si. Noen emner innenfor de enkelte fagene er meget bra hos LOKUS, andre nettsteder har også gode sider innenfor enkeltemner og fag. Dette er erfaringer som flere lærere har.


En psykologiske effekt har kanskje gjort seg gjeldende: "Det som koster noe, må jo være bedre enn noe som er gratis?"


Skal vi betale for nettsteder så må de tilby noe mer enn "flate" og lydløse sider.
Lag produkter som forenkler lærerens hverdag og fremmer elevenes læring og motivasjon! Oppskriften på dette er ikke gitt, men dette bør være et av målene.


Pedagogisk bruk av IKT. Hva er det egentlig? Det er mye flotte ord når det gjelder IKT og skole. Og det er mange meninger. Hans Donali Tillset hadde et interessant foredrag på konferansen i går. Det ga rom for refleksjon.