tirsdag 14. desember 2010

IKT - didaktikk


Etter å ha vært på Solstrand med It'slearning ble jeg inspirert av fordraget til T Skeie om 4 ulike lærertyper og deres bruk av Its'learning.

Kort fortalt var det Lise: Ingen bruk, Erna: Bruker It'slearning fordi hun må og er pålagt, bruker kun oppslag, filer, pekere og meldinger, minimumsbruk. Per bruker Its'learning for kontroll, oversikt, testing for vurdering (ikke læring). Til slutt er det Tom som bruker It'slearning for å differensiere, tilpasse, se eleven, vurdering for læring også videre. Noen vil kalle dette avansert bruk av It'slearning, jeg mener det er snakk om didaktisk og god bruk. Det handler egentlig ikke om avansert eller mindre avansert bruk av IKT, det handler om læringssyn, elevsyn, vilje til å endre praksis hvis dagens undervisning ikke er tilfredsstillende, mener jeg.

Kan man med hånden på hjerte si at i min klasse så får alle utnyttet sin kompetanse og sine evner på best mulig måte. Her i min klasse har vi et optimalt læringsmiljø. I min klasse er det ikke behov for endringer. Jeg har ennå ikke møtt denne læreren, jeg har derimot møtt mange lærere som sukker og stønner over at elevene er uengasjerte, sitter bare på FB, de lærer ikke noe, resultatene er for dårlige, frafallet er for stort ofte oppsummert med at alt var mye bedre før.

Ja, hvorfor ikke begynn med å reflektere over egen undervisning, kan jeg gjøre dette på en annen måte?
Kan Kari som har dysleksi kanskje lære mer hvis det finnes video/lydfiler som gjennomgår nytt stoff/repeterer gammelt stoff?
Finner jeg kanskje noen ressurser på NDLA som kan beskrive prosesser som er vanskelig å illustrere på en forståelig måte med tusj eller kritt på en flat tavle, spesielt hvis jeg ikke er så god til å tegne?
Kan Ole bli mer motivert hvis han får filme en praktisk situasjon på yrkesfag fremfor å skrive en rapport?
Kan Arne omsider ture og snakke engelsk høyt hvis han leser inn teksten høyt på It'slearning som en innlevering.
Kan de usynlige og stille jentene bli synlig hvis de kan få delta anonymt i en diskusjon på It'slearning?
Kan man få engasjert flere til å skrive hvis de kan skrive sammen i et samskrivingsdokument, eller lage en spennende Prezi - presentasjon på nett?
Kanskje kan to sitte bak en PC og lære og vise hverandre?
Kan bruk av et matematikkprogram med direkte tilbakemelding gjennom hver lille mellomregning, gjøre at Nils får til matematikkleksen sin, når det ikke finnes noen hjemme som kan hjelpe?
Kan jeg kanskje få noen ideer og tips av andre lærere på del&bruk?
Slik kunne jeg ha fortsatt.

Felles for det jeg har nevnt her er at PC-bruk vil være løsningen. Selvsagt løser ikke didaktisk bruk av PC alle problemer med dagens elever. Kanskje medfører refleksjonen til læreren at han bør lese litt i boken til Håvard Tjora: Mattemagi (anbefales herved!) for å få gode tips om alternative måter å undervise matematikk på, hvorav mye uten bruk av PC.

Det handler om engasjement og ønske fra lærerens side om å forbedre sin undervisning, tilpasse den til elevene han har i dag, ikke eleven som gikk på skolen for 20, 30 eller 50 år siden.

For å sitere Petter Stordalen: "Du må selge de bæra du har!" oversatt til vår situasjon som lærere, vi har de elevene vi har: Gjør undervisningen mest mulig tilpasset for dem med de verktøyene du har til rådighet.