søndag 14. desember 2008

Julekalender og klimakrise

Asbjørns julekalender kan benyttes som morsom avveksling i flere fag, han er utrolig intelligent den mannen og greier på en humoristisk måte å synliggjøre miljøvennlig adferd. Ganske mange morsomme innslag om hva man kan gjøre for å forbedre klima, Asbjørnta en titt bakover for å se det som har vært. For eksempel når Asbjørn skal på Maxbo for å kjøpe FN's klimapanel  (8. desember). Jeg gjør meg noen tanker og tror at humor er et undervurdert læremiddel. Det er ikke alltid at elevenes og lærernes humor er sammenfallende, men Asbjørn når en bred gruppe, tror jeg.

onsdag 10. desember 2008

De gode eksemplene

image-upload-11-750972 Overskriften på en demonstrasjon vi fikk se på It's learning møte i Bergen i går. Monika Solvig fra Hop skole i Bergen hadde med seg tre 10. klasseelever og hadde et rollespill hvor de viste undervisning i "gamle dager" dvs. år 2000 og undervisning i dag(2008). Det var i og for seg ikke noe revolusjonerende de viste. Jeg som underviser og bruker mye It'slearning og web2.0 i undervisningen kjente meg igjen. Men jeg tror at det er mange lærere der ute som ikke ville gjøre det, eller de ville kanskje mer kjenne seg igjen i år 2000-varianten. Det som slo meg var at det hele ga en virkelig god fremstilling og tydeliggjorde fordelene vi har i undervisningen når vi også kan bruke PC. Enkelt og greit. Trenger ikke flotte presentasjoner eller dyre foredragsholdere, med referanse til EDUCA. Kanskje var jeg spesielt lei av å sitte og høre på foredragsholdere, slik at jeg var mottagelig for andre presentasjonsformer. Uansett for å få lærere til å utnytte de mulighetene som finnes når vi har tilgang til et ekstra verktøy som PC er, så tror jeg på slike gode, virkelighetsnære eksempler fra hverdagen. Dette var bra.

Egentlig var det mye bra på dette møte. Lasse Borelius fra Blekinge Tekniska Högskola hadde et spennende innlegg om implementering av It'slearning og egentlig mye mer enn det. Endel om produksjon av læringsobjekter. Dette har jeg tror på, spesielt i vanskelige, teoretsike fag som matematikk og fysikk hvor mange elever trenger å få emnene repetert flere ganger. Han snakket også om at de hadde dratt i gang pedagogiske cafeer for å engasjere flere lærere i IKT-bruk, men det var bare de samme 10 - 15% som kom hver gang. Dette kjenner kanskje flere av oss igjen. Det er så mange man ikke får med seg. For å gjøre noe med dette hadde de etablert ressurslærere som fikk ekstra for å lære opp kollegaer. Det er har jeg tro på.  Dette snakket også Rune J. Krumsvik om, han hadde forskning som viste at det blant annet var veien å gå.

Jeg synes jeg er heldig som får være med på denne utviklingen med å ta i bruk ny teknologi og teste ut nytt. Undervisningen blir i allefall variert og jeg får engasjert elever på ulike måter. Eksempelt mitt med Wordle var godt i så måte. Men vil det vare? Er det kanskje slik at blogg, wiki'er etc virker fordi det er nytt. Etterhvert når nyhetens interesse gir seg så blir det like kjedelig som en kjedelig power point. Uansett verden går videre, og det dukker opp nye ting. Eller kanskje om fem år så blir elevene jublende glade og dødsengasjerte hvis du gir dem fargeblyanter og tegneark? Variasjon er nok en nøkkel uansett. Samtidig som vi må være kritiske og reflekterte til all bruk av metoder og verktøy vi benytter, uansett om det er gamle eller nye.

image-upload-9-753585Jeg er glad for at det er flere lærere der ute som tråkker spor når  løypene ikke er ferdig preparerte. Det er er spennende med upreparerte løyper, man kan ikke gå like fort og det er lettere å gå på tryne. Er det nok snø så lander man mykt. Siste refleksjon bærer preg av at jeg er enormt glad for at det er skiføre utenfor stuedøren og skisesongen er i full gang!

fredag 5. desember 2008

Oppsummering OEB08

Mye inntrykk, mer detaljert referat på Junes blogg. Resultat av konferansen, blitt mer inspirert, fått nye ideer, funnet ut at jeg kjenner til mye av det som blir presentert. Det jeg savner er pedagogisk fokus. Mange forteller hva de gjør, verktøy de bruker og hvordan de bruker dem. Hva er den pedagogiske gevinsten?

Konferansen henvender seg til et bredt publikum. De henvender seg kanskje vel så mye til bedriftsmarkedet med internopplæring, eLæring i form av fjernundervisning osv. Likevel så er det mye som har overføringsverdi. Et foredrag om Wiki, blogg og sosialweb på høyskolenivå viste at de har møtt de samme utfordringene som vi møter i vgs.

I tillegg ser jeg hvor viktig engelskspråket er. Hvorfor er ikke engelsk obligatorisk lenger en til vg1? Det finnes så mye flott der ute som er på engelsk. I tillegg merker jeg at engelskkompetanse er essensielt i vår globale verden. Det skulle vært mye større fokus på engelsk i skolen fra dag 1.

En annen greie, hvorfor finnes det ikke mer nasjonal satsing på IKT i opplæringen? Wiris (Kalkulator på PC) fortalte at de hadde mange nasjonale avtaler. Ganske greit, men selvsagt det er alltid en avveining mellom det å få bestemme selv og det å sette seg inn i all verdens tilbud som finnes i den store verden og beslutte på skole- eller fylkesnivå hva man skal bruke. Det kunne kanskje vært sentrale anbefalinger. Vi må sitte på hver vår tue å teste og vurdere. Det gjelder jo forsåvidt det samme med vurderingskriteriene i fag. SAmfunnsøkonomisk er det lite lønnsomt.

Dette ble et lite ekstrakt av noen av refleksjonene jeg har gjort meg mens jeg har vært her nede.

torsdag 4. desember 2008

Dag 1 EDUCA08: Plenums foredrag.

Bra innledning, spesielt Dr Micheal Wesch and Prof Norbert Bolz. Førstnevnte hadde en tankevekker: "Teaching havent changed last 40 years but learning has".  Elevene lærer på mange nye måter via mange kanaler, men de fleste lærere underviser på samme måte. Wesh snakker utrolig fort, regner med at presentasjonen hans blir lagt ut.

Sistnevnte snakket om self-branding. Ekesmpelvis Youtube: "Broadcast yourself." Elevene designer seg selv, i motsetning til oss som skulle "finne oss sjæl."  De legger ut bilder på Facebook, forteller hva de gjør, hva de interesserer seg for, my del.icio.us osv.  Interessant greie. I tillegg snakket han om at det er for mye informasjon, det vet vi jo. Men hav er det beste vi kan gi et menneske som er "overloaded with information? " Jo det er: "Less information."  Der har vi lærere en utfordring. Hvis du gir mer informasjon til en som allerede har mer enn nok informasjon, og som egentlig er ganske forvirret, ja da blir han bare ennå mer forvirret. Eleven må vite hva han ønsker å vite før han lærer noe. Egentlig helt innlysende, men viktig å ha det som fokus for undervisningen.

Og her kan andre som ikke her her få podcast av endel av foredragene. OnlineEducaBerlin

På plass i Berlin EDUCA

Sitter på et pre-konferanseforedrag som skal guide oss nykommere på EDUCA, spennende å høre hvordan de gjør det. Om jeg får noe nyttig ut av det. Forøvrig snør det her i Berlin.

Det fikk jeg ikke. Man snakket med sidemannen også introduserte man sidemannen for de andre. Selvsagt, hvis jeg skulle være så heldig å høre om en som virket interessant og spennende så kunne jeg ha snakket med han/hun etterpå. Nå prater hun om hvem som kommer på denne messen - 5% fra Norge.

Nå etter en time har hun kommet til presentasjon av hele programmet, da kan det være kjekt å følge med. Og det var det.  Men igjen, deling av erfaringer med sidemannen. Hvordan holder vi oss oppdatert med det som skjer i utdanning vedrørende bruk av IKT? Ingen nye ting der, vi benyttet faktisk de samme kanalene og metodene, RSS på gode blogger, Google reader, Netvibes osv.

kollasj

Forøvrig får man julestemning her i Berlin når snøen laver ned og det er julemarked på Ku'damm.  Det blir spennende når den egentlige konferansen starter i morgen.