lørdag 19. september 2009

Hvordan motivere og vurdere elever i matematikk

Jeg var sammen med en kollega på et kurs i Tønsberg som hadde ovennevnte tittel. Kurshoder var Geir Botten. Et inspirerende og motiverende kurs for meg som underviser i matematikk. Målgruppen var lærere i vgs og ungdomsskolen. Spesielt lærere som har elever som ikke har valgt matematikk frivillig, og dem er det jo mange av. For alle dere der ute som ikke har vært på kurs med han, kan jeg anbefale en av bøkene hans: Meningsfylt matematikk. Han hadde hentet noen av eksemplene sine derfra.

Han ga oss mange nyttige innspill og ideer. For eksempel noe så enkelt som å la elevene lage tekstoppgaver selv. Hvor vi som lærere satte opp noen krav og rammer for tema og kanskje for svaret. Dette skaper ofte større engasjement og kan gi elevene økt forståelse for tekstoppgaver. I tillegg dekker det målet å kunne skrive i matematikk. Han nevnte en oppgave man kunne holde på med over tid. La elevene planlegge en ukes ferie for en familie på fire på Hitra. Hvor mye mindre penger har de når de kommer hjem? Elevene får en stor grad av frihet som gjør dem mer kreative, og de oppdager  at det er mye matematikk i hverdagslivet. Det blir nærmere dem, enn de ofte oppkonstruerte hverdgsmatematikkoppgavene vi finner i lærebøkene. Å konstruere en kontekts gjør det ikke nødvendigvis lettere for elevene.

Svaret er 8, hva er spørsmålet? Dette er en oppgave som kan benyttes på alle trinn og alle nivåer. Det kan være lekse, gruppeoppgave, introduksjonsoppgave og den kan benyttes innenfor de fleste emner. Man kan lage en samling med slike oppgaver. Her kan alle elevene bidra på sin måte og på sitt nivå. Jeg tenkte at det kunne lage en mappe på It'slearning, hvor elevene hadde tilgang til å legge ut oppgaver.

Videre snakket han om respons og vurdering i matematikk. Han brukte begrepet å rette med grønt. Når vi retter med en grønn penn markerer at det er elevens tanke og oppfatning, og da særlig det positive og utviklingspotensialet, en er interessert i. Han mener også at det å skifte ut den røde pennen gjør noe med den som skal evaluere besvarelse. Når du tar i en grønn penn skal den minne deg om at du skal lete etter noe positivt og muligheten for utvikling. Rettingen skal hjelpe eleven videre. Hjelper vi eleven videre ved å ha hovedfokus på antall rette eller antall feil? Vi må se etter potensiale for videre læring. Vi må forstå hva eller hvordan elevene har tenkt. Vi må gi respons som kan hjelpe eleven fremover.

Tilslutt snakket han om "Godbitark". På et godbit ark samler en godbiter fra elevbesvarelser. Disse godbitene kan være fra en prøve, men det er ikke nødvendig. På et godbitark kan man f.eks. samle ulike løsninger av en oppgave.  Et slikt ark vil vise elevene ulike måter å tenke på og kanskje stimulere dem til å prøve ulike løsninger selv om de er kommet fram til et svar.  Geir Botten sier også at det er viktig å få med seg alle elevene dersom man skal lage et slikt ark, slik at alle blir sett.

Foredraget varte en hel dag, alt kan ikke refereres her. Vi skal på et oppfølgingskurs 19. november, dette gleder jeg meg til. Det er også åpent for folk som ikke var på det første kurset. Kan anbefales. I mellomtiden er det meningen at vi skal teste ut noe av det vi har lært i klassene våre. Lurt konsept, det er lett at gode kurs går i glemmeboken når man ikke har "lekser".