tirsdag 20. november 2012

Hvem skal undervise i matematikk?

Svaret er enkelt, synes jeg. Lærere som er flinke i matematikk, har fordypning i matematikk i studiet sitt og som liker matematikk. Det bør gjelde for hele skolesystemet. Dessverre har vi da ikke nok kvalifiserte matematikklærere. Da må det gjøres mer attraktivt å være matematikklærer i grunnskolen. Bruk ressursene på det og ikke på støtteundervisning, ekstrakurs og kartleggingstester på lærerskolerstudenter som har strøket!

Det er flott med fokus på matematikk. vi trenger alle å kunne matematikk, inntil et visst nivå. Kanskje vi skal skille på det at Norge trenger flere ingeniører på den ene siden og at alle bør mestre sin egen hverdag med de beregningen de trenger for å klare seg på den andre siden. Hvorfor er det slik at alle lærere skal kunne undervise i matematikk i grunnskolen?

Tenk deg et helt annet scenarie, som vi aldri har hørt om:
Du må ha ekstraundervisning i dans og jeg må ha støttetimer i sang. Kanskje har vi slitt med dette gjennom hele skolesystemet. Vi har fått hjelpelærer, vi har vært gjennom NyGiv, men ingenting fungerer, du og jeg måles og testes. De danse- og sanglærerne vi har hatt har ikke hatt noen særlig interesse for fagene og de er veldig avhengig av bok og støtte for å hjelpe oss. De virker rett og slett umusikalske. De praktiske prøvene vi har viser liten eller ingen utvikling. Stadig like nedslående, du sliter med rytmen og jeg synger fremdeles like skjærende falskt. Hvordan er vår selvfølelse når vi går ut av 10.? Selvsagt relativt lav. Kanskje er den ekstra lav fordi dette samfunnet er så opptatt av at alle er kunstnere, alle bør kunne noe praktisk -estetisk. Men du og jeg er bare opptatt av teoretiske fag og jeg liker best å regne matematikkstykker.

Hva skjer når vi begynner på videregående? Jo, en av oss faller fra, for vi er jo ikke særlig gode i kunst og håndverk heller. Etter år med nederlag så blir sangtimene på videregående dråpen som får det hele til å renne over. Det ble jo ennå mer fokus på kunst og kultur! En av oss hangler i gjennom og greier akkurat den 3'ern i sang eller dans som skal til for å komme inn på lærerskolen. Jippi!

Men lærerskolen er tøff! Sang, dans og forming her også. Ryktene går om at regjeringen har foreslått ekstra fokus på at alle kan synge! Trenger bare flere kurs og målinger. Å nei! Vi som hadde håpet at vi kunne fokusert på det vi var best på; de fagene vi liker å jobbe med. De teoretiske fagene. Da ville vi blitt dyktige og engasjerte lærere innenfor våre fag, slik at den oppvoksene generasjon ville fått faglig engasjerte lærere gjennom hele grunnskolen. Lærere som ikke har trengt å pugge utenatt en metode de må støtte seg 100% til. De vil få lærere som er trygge i faget sitt og som mestrer å veilede, engasjere og utforske faget sammen med elevene med et mangfold av metoder og nok av verktøy i verktøykassen.

mandag 19. november 2012

Delte OneNotebøker - 2

I innlegget under skrev jeg om en OneNotebok som jeg deler med mine elever. Elevene har kun seerrettigheter i den boken. Jeg har også en felles bok hvor alle har redigeringsrettigheter. En arkfane pr elev, eller pr gruppe (2-3 elever).

Denne OneNoteboken brukes til å produsere oppgaver i, elevproduserte og til å dokumentere læring i form av videoer de laster opp. Dette synes jeg fungerer veldig bra. Viktig å fortelle elevene at alle i klassen kan se hva de andre gjør og faktisk også slette det. Det siste er det ikke meningen at de skal gjøre.

Dette er en bok som de kan "leke" i. Arbeidet blir ikke vurdert og det har resultert i veldig kreative elever. En elev løser et matematikkstykke og forklarer hva hun gjør i en egenkomponert rap. Noen diskuterer to og to om løsningsmetoder. Dette er vg2-elever i S1. Jeg gir likevel tilbakemeldinger på det jeg ser og leser, men det er kun positive og evt korrigerende, hvis det er noe matematisk feil.

Tilbakemeldinger fra elever er at dette er morsomt og at dette er noe de gjerne vil ha mer av. Elevene spiller enten inn ved at de lager legger inn en video i OneNote, hvor de har gjort et skjermopptak ved hjelp av Screencastomatic, eller at de spiller inn vha webkamera på PC'en og filmer matteboken sin ved hjelp av videoopptakeren som er i OneNote. De kan også ta et bilde av en utregning å forklare hva de har gjort. Dette kan gjøres veldig enkelt ved at de har en OneNoteapp på mobilen sin og kan ta bilde rett inn i OneNote. Bøkene er synkronisert.


Jeg har stor tro på å bruke lyd/videoopptak av det de gjør, enten det er å forklare en løsningsmetode, fortelle hva de har funnet ut eller dokumentere en regel. Elevene får i mye større grad bekreftet overfor seg selv om de kan stoffet eller ikke, uttrykke seg muntlig gjøres alt for lite i de fleste timer. Ved hjelp av opptak i form av samtaler med medelever vil de kunne korrigere hverandre. Til slutt, og ikke minst vet jeg at dette er elevens eget arbeid. Det er veldig lett å høre/se at dette er noe eleven har gjort selv.

Bruk av video/lyd bør kunne brukes i mange fag på mange ulike måter. Elever som sliter med å skrive vil også ha en fordel av dette. Det er jo nettopp på en slik måte man får utnyttet PC'ens fordeler og har gode muligheter til å differensiere. Selvsagt kan slikt arbeid også bli vurdert.

Hvordan dele OneNotebøker har jeg henvist til i blogginnlegget nedenfor. Eller gå direkte hit til Kjemikerns blogg.

mandag 12. november 2012

Delte OneNotebøker - 1


Et tips for å unngå masse filer i fagene dine på læringsplattformen.  Veldig mange lærere er blitt veldig flinke til å bruke læringsplattformen. Spesielt er de blitt gode på å laste opp filer til elevene. Det være seg eksempeloppgaver, øveprøver, presentasjoner, oppgaver, løsningsforslag, eksamensoppgaver og alt annet av Word eller PowerPointfiler. Kanskje endrer du på noe, finner noe nytt og bedre, laster opp igjen eller erstatter eksisterende og lagrer igjen.
For eleven blir det ganske mange filer å forholde seg til. Eleven laster ned og lagrer, mister kanskje etter hvert oversikten over hva han har lastet ned, hva han har lagret hvor og om det er noe som er endret og bør lastes ned på nytt. I det hele tatt: Mye filadministrasjon som tar mange klikk for den enkelte elev og lærer. Kjedelig og tidkrevende. 

Løsningen er: OneNote.
 • Lag en OneNotebok som du deler med elevene.
 • Hvis du trenger å kunne mer omOneNote, lagring og deling. Les gode instruksjoner på Kjemikerens blogg, der ligger en eminent beskrivelse.
 • Du oppretter en bok i OneNote som du legger på Skydrive.
 • Går inn på Skydrive via din  livekonto eller hotmailkonto
 •  Velg der å dele boken med dine elever.
 • Dvs du velger å få en kobling som gjør at de som har koblingen kan se men ikke redigere.
 •  Koblingen limer du inn i læringsplattformen. Du kan velge å «embede» den inn.
 •  Elevene bør velge å åpne i OneNote. Da vil de ha tilgang til den også når de ikke er på nett, på prøver og eksamener med alle hjelpemidler.
 •  Etter hvert som du har filer du ønsker å dele med elevene: Putt dem inn i OneNoteboken, boken synkroniseres hver gang man er på nett.
 •  Elevene og du trenger en livekonto eller hotmailkonto eller Office365
 • Tips bruk Explorer eller Firefox, så unngår du feilmeldinger. Gjelder både elever og lærere.
Her kan jeg endre, putte inn, flytte osv. Veldig mye enklere og raskere enn jeg kan i læringsplattformen. Boken er alltid oppdatert, elevene trenger ikke sjekke plattformen om de har det det siste jeg har lagt ut. Lenken ligger likevel alltid tilgjengelig via plattformen, slik at stoffet også kan leses via web, hvis de ikke har sin egen maskin.

Slik ser OneNoteboken ut S1-matematikk
                                                                                                                                                       
En fordel til: Det finnes OneNoteApp til smarttelefoner som gjør at elevene kan ha boken tilgjengelig der, hvis de ønsker.
Slik ser samme bok ut i i mobilAppen