fredag 5. desember 2008

Oppsummering OEB08

Mye inntrykk, mer detaljert referat på Junes blogg. Resultat av konferansen, blitt mer inspirert, fått nye ideer, funnet ut at jeg kjenner til mye av det som blir presentert. Det jeg savner er pedagogisk fokus. Mange forteller hva de gjør, verktøy de bruker og hvordan de bruker dem. Hva er den pedagogiske gevinsten?

Konferansen henvender seg til et bredt publikum. De henvender seg kanskje vel så mye til bedriftsmarkedet med internopplæring, eLæring i form av fjernundervisning osv. Likevel så er det mye som har overføringsverdi. Et foredrag om Wiki, blogg og sosialweb på høyskolenivå viste at de har møtt de samme utfordringene som vi møter i vgs.

I tillegg ser jeg hvor viktig engelskspråket er. Hvorfor er ikke engelsk obligatorisk lenger en til vg1? Det finnes så mye flott der ute som er på engelsk. I tillegg merker jeg at engelskkompetanse er essensielt i vår globale verden. Det skulle vært mye større fokus på engelsk i skolen fra dag 1.

En annen greie, hvorfor finnes det ikke mer nasjonal satsing på IKT i opplæringen? Wiris (Kalkulator på PC) fortalte at de hadde mange nasjonale avtaler. Ganske greit, men selvsagt det er alltid en avveining mellom det å få bestemme selv og det å sette seg inn i all verdens tilbud som finnes i den store verden og beslutte på skole- eller fylkesnivå hva man skal bruke. Det kunne kanskje vært sentrale anbefalinger. Vi må sitte på hver vår tue å teste og vurdere. Det gjelder jo forsåvidt det samme med vurderingskriteriene i fag. SAmfunnsøkonomisk er det lite lønnsomt.

Dette ble et lite ekstrakt av noen av refleksjonene jeg har gjort meg mens jeg har vært her nede.

3 kommentarer:

jeanette tranberg sa...

Slipp elevene ut i virtuelle verdener, der lærer de engelsk, det er den pedagogiske gevinsten. Elever som spiller mye, går gjerne medelever (og noen ganger også engelsklæreren) en høy gang. Dette gjelder selvfølgelig ikke kunnskap om litteratur og kulturkunnskaper, men kommunikasjon - og spesielt ordforråd og grammatikk. Det er min erfaring fra heimen og fra ungdomsskolen.

Nilshj sa...

Lykke til med Ipoden du vant!

Anne Cathrine sa...

@Jeanette. Enig med deg i det, mange lærer mye der ute. Men som ellers, det gjelder ikke alle. Mange kunne ha godt av mer engelsk. Tror det er mer nyttig med obligatorisk tre timer engelsk på vg2(SSP) enn tre timer matematikk på vg2.