onsdag 1. april 2009

Video til bruk i matematikk og økonomifag

CommonCraft har mange gode og enkle instruksjonsvideoer som kan benyttes når man skal lære seg endel Web2.0 verktøy. Det var der jeg begynte. De har også noen gode videoer som tar for seg sparing, lån og investeringer. Disse kan brukes i matematikk 1P, eller S2 når man har om økonomiske modeller og selvsagt i flere av økonomifagene. Gleder meg til jeg kan finne tilsvarende på norsk. ....

De andre relaterte videoene dukker opp på Youtube samme sted som denne:

Ingen kommentarer: