mandag 2. februar 2009

Sinus seminar i matematikk

På torsdag og deler og fredag var jeg på Cappelens matematikkseminar for vgs. Mye interessant stoff. Spesielt Markus Hohenwarter som er mannen bak Geogebra. Slik jeg ser det, så vil de fleste elevene i vgs kunne greie seg med dette verktøyet  fra høsten 2009. Det vil si at det bør være unødvendig å kjøpe kalkulator på PC eller håndholdt kalkulator. Når det gjelder R2 og R1 kjenner jeg ikke fagene godt nok til å påstå at det også gjelder de fagene. Men programmet utvikles stadig. Det som er viktig er at skolene setter av tid før sommeren slik at alle lærerne kan lære seg dette skikkelig. Via Norsk GeoGebrainstitutt blir det stadig flere som blir sertifiserte kursholdere som kan komme til skolene å holde kurs.  Det vil nok være en god investering. Ref. denne doktorgraden her.

Tom Lindstrøm snakket om rekruttering til realfagene. Ganske skremmende få. Ellers fikk vi mange tips fra John Mason på utforskende matematikk. Du finner endel av dette her.

Det hele ble avsluttet med et foredrag av Inge Grythe om matematikkeksamen. Vi fikk dessverre ikke vite eksamensoppgavene, kanskje ble vi litt klokere. Han snakket mest om R2 eksamen, det faget har ikke jeg. Egentlig litt paradoks. Det er det faget som færrest elever velger, men samtidig er det jo det store lokomotivet i matematikkfaget, så det er bare å resignere akkurat der. Dessverre.

Alt i alt fikk jeg endel faglig utbytte og det er jo bra.

2 kommentarer:

erik vie sa...

Jeg var heldig som fikk høre deg i Haugesund, (jeg er ikke endel av lederteamet, jobber på skolen og snek meg inn) Det er bra det du skriver om geogebra, tror vi må jobbe for å spre det glade budskap slik at elevene slipper å bruke store summer på kalkulator, TI- inspire ol. Jobber og tenker mye rundt hvordan vi skal differensiere matte undervisningen, har du noen tanker om det

Anne Cathrine sa...

Takk, hyggelig med respons fra matematikklærere. Det å lage eller benytte ferdiglagde videosnutter tror jeg kan være en måte å differensiere på. Ellers så er det et tema jeg stadig tenker på. Skal holde en presentasjon på Kongsberg-konferansen neste uke hvor jeg bare skal snakke om matematikk. Les om dr.avhandlingen til Ingvald Erfjord