fredag 10. oktober 2008

Norfund - utviklingsinvestoren

utviklingsinvestorenDette virker bra. Spillet heter Utviklingsinvestoren og er laget for elever av Norfund. Vi er to lærere som har vg2 og vg3 i  samfunnsøkonomi. Vi hadde en felles introduksjon til spillet i dag. Etterpå startet de spillet i grupper. Elevene var veldig engasjert, glemte pauser og det virket som de synes det var spennende. Opplegget er tverrfaglig, det kan brukes i mange av samfunnsfagene og økonomifagene. Da gjenstår det å se om de lærer noe, det tror jeg faktisk de gjør.  Spillet har vært omtalt i media. Blant annet Aftenposten. Jeg har tro på at spill har en god læringseffekt. De gangene jeg bruker en eller annen form for spill får jeg også andre elevgrupper engasjert som kanskje ikke trives like godt med tradisjonell undervisning. Tips til NDLA og forlagene når det gjelde utvikling av digitale læremidler. Her får PC virkelig komme til sin rett. Det er noe mer enn flervalgstester, elektroniske lærebøker og animasjoner. Spill engasjerer så og si alle. En annen god effekt ved dette spillet er at de bare bruker en PC, det gjør samarbeidet bedre. Se Hole in the Wall omtalt av Ingunn.

Bilde fra: www.wtviklingsinvestoren.no

Ingen kommentarer: