onsdag 22. oktober 2008

Erfaringer med fagdagsorganisering.

Min kollega Ingunn skal holde presentasjon om vår skole og våre undervisningserfaringer i forhold til blant annet fagdagsorganisering. Jeg skulle egentlig vært med, men får det ikke til. Derfor skriver jeg ned noe som hun kan benytte seg av, for å kunne vise til et bredere erfaringsgrunnlag.

Uten fagdager hadde jeg ikke fått fulgt opp alle elevene hver uke. Det er det første som slår meg. Da får jeg tid til å følge opp de som aldri rekker opp hånden og som sitter ganske så stille.

Jeg underviser i matematikk og samfunnsøkonomi. Endel av mine matematikkelever synes det er for lenge med 5 undervisningstimer i matematikk, spesielt hvis jeg kjører ensidig, tradisjonell matematikkundervisning: tavlegjennomgang, regne oppgaver, tavle gjennomgang osv. Dessverre innenfor enkelte temaer, tror jeg fremdeles at det er det eneste som nytter. Innerst inne vet jeg at det ikke er det. Derfor tvinges jeg til å variere undervisningen min, og det er bra.

Jeg jobber nå spesielt med å integrere PC og samarbeidslæring i matematikk. Endel elever sliter med selvdisiplin når de sitter med PC'en sin, fristelsene til Facebook og MSN er store. Nå har jeg laget et opplegg som beskrives her. Det hører til en Geogebrafil.

I samfunnsøkonomi er både eleven og jeg blitt avhengige av fagdag. Der trenger vi å diskutere, jobbe med oppgaver, ha fremføringer og forelesninger. Det blir veldig riktig å kunne ta for seg et tema på alle disse måtene. Det blir grundigere og vi får gått mer i dybden. Jeg benytter blogg i undervisningen. Elevene lager egne blogger (noen av dem ligger litt ned på høyre side i fagbloggen), det kan være lærerikt å oppsummere fagdagen ved å skrive noen refleksjoner i bloggen sin. Dette er det også enklere å følge opp når man har en hel dag. Ekskursjoner og besøk utenfra er også lettere å få til. Vi er friere og det trenger ikke gå utover andre timer.

Samarbeid med kollegaer. Vi har flere grupper som har samme fag. Noen er parallellagt og andre ikke. Der vi har parallelle timer kan vi samle gruppen og ha felles forelesning. Det benytter vi av og til. Vi jobber med å følge noenlunde samme progresjon. Det betyr at vi deler på å lage undervisningsplaner, prøver etc. Dette kan vi også samarbeide om selvom vi ikke har parallelle timer. Fordelen med sistnevnte, er at det er mulig for oss å steppe inn som vikarer for hverandre, eller bytte timer. Fagdagsorganiseringen gjør at så og si alle har minst en dag uten undervisning i uken.

Dette var noe erfaringsoppsummering. Kanskje jeg får lagt til noe mer senere.

2 kommentarer:

Ingunn sa...

Supert, takk skal du ha! Pekeren til Google-dokumentet virker ikke, kan du se på den?

Ingunn sa...

Dvs - jeg kommer inn, men får beskjed om at dokumentet ikke finnes.