tirsdag 19. november 2013

Læring, IKT og deling


Blogginnlegg i forbindelse med mitt studie på NTNU i Teknologiendring og samfunnsutvikling. Tema er  Læring og IKT. Det har jeg for så vidt skrevet mye om før (det meste av bloggen handler om det). Velger derfor vinklingen Læring, IKT og deling.

NDLA.no er en nettressurs som dekker mange av fagene i videregående skole, ikke like godt likt av forlagene, fordi innholdet er gratis for elever og lærere, plattformen er finansiert via fylkeskommunene. NDLAs innhold som er produsert av frikjøpte lærere (altså lærere som er midlertidig ansatt hos NDLA for å utvikle fagressurser).

NDLA har også delingsarena, der enhver lærer kan velge å dele sitt undervisningsopplegg, dette er flott. Denne digitale tjenesten gjør at en lærer som har laget et spennende undervisningsopplegg kan dele dette med resten av landets lærere. For at siden skal være levende må den bli brukt, både av "delere" og brukere, det er derfor viktig at lærerne bruker den og at nye lærere blir kjent med den.

Del og bruk er en annen samhandlingsarena for lærere som er mer enn bare fagressursdeling. Denne har nå IKT-senteret tatt tak i, slik at den kan driftes med offentlig støtte, da får vi håpe at den kan fungere etter intensjonen om å være en delingsarena for lærere tilknyttet hele opplæringsløpet. "Del det du har og bruk det du får", opprettet av min kollega på Sandvika Ingunn Kjøl Wiig i 2008. Vi kan jo ikke basere den digitale utviklingen i skolen kun på ildsjeler, som Krokan skriver i Smart læring. Den plattformen brukes til alt fra faglige og pedagogiske diskusjoner, erfaringsdeling, refleksjoner, tips og triks når det gjelder IKT, informasjon om trender og utvikling. Hver lærer får utvidet sitt lærerværelse og får flere kollegaer å samarbeide med.

I små fag kan det være gull verdt, da har man ofte ingen andre kollegaer på skolen å dele ideer og undervisningsopplegg med, slik at man blir litt ensom i arbeidet sitt. Verden går fremover, det kan være nye temaer som dukker opp som man tenker at kan passe fint til et læringsmål. Læreboken har jo de samme oppgavene år etter år, uavhengig av verdensøkonomien, oljeprisen, katastrofer, tyfoner, ny forskning, nye digitale verktøy etc. Slik vil undervisningen kunne bli mer spennende.

Det finnes etter hvert mange arenaer  innenfor skolesektoren; moava.org, utdanning.no, nrk.no/skole, leverandører til skolemarkedet har sine sider, for en stakkars lærer kan det bli mange steder å forholde seg til.  Skikkelig oversikt får man nok aldri, i og med at det er så utrolig enkelt nå å opprette egne delte blogger/wikier og at alle tilbydere har sine sider. Det viktige er at læreren finner seg  sine områder og orienterer seg ut fra dem. Når man plutselig har hele verden tilgjengelig i klasserommet så er det en kunst å plukke det man trenger.        

Derfor ser jeg det som en viktig oppgave at noen prøver å holde tak i noe.  Sider som Ndla og DelogBruk er i dag to store nettverk, som gjerne lenker videre til andre gode ressurssider som nevnt i avsnittet over. Målet er da at det beste innholdet kommer frem ved hjelp av favorittmerking og likes og at det skal være søkbart og enkelt tilgjengelig for alle.   Det som da er viktig er at lærerutdanningen og skoleeiere støtter opp under det arbeidet som blir gjort, slik at lærerne finner frem til det de trenger på en rask og effektiv måte og at de beste ressursene blir samlet, delt og vedlikeholdt. Dette skaper nettverkseffekter og utvikler der Hagel, Brown og Davidson (2012) kalte The Collaboration Curve, samhandlingskurven (Krokan 2012) som gjør at vi lærer raskere. Helt logisk, unødvendig at alle skal bruke tid på det samme.

Nettsiden fyr.ndla.no gir enhver lærer anledning til å dele og bruke undervisningsopplegg innenfor matematikk, norsk, naturfag og engelsk som passer til de mangeulike  yrkesfagene. Denne portalen er et eksempel på en side skoleeiere bør oppfordre sine ansatte til å benytte. Dessverre er det slik at noen skoleeiere forelsket seg veldig i læringsplattformene da de kom og fortsetter å henvise til deling innenfor et lukket område med tilgang kun for ansatte i samme fylkeskommune. Slik blir det liten utvikling av og  store transaksjonskostnader. Stort sett finner man ingenting andre har delt, da det ikke er søkbart eller tagget. Det ender med at man bruker det man har og ikke deler noe, fordi man raskt forstår ut fra egne erfaringer at det ikke vil bli brukt. Det er vanskelig å finne aktuelle ressurser når man må åpne alle mappene for å finne noe. Det er som å sette strøm på  gamle metoder. (Sitat June).

2 kommentarer:

Kjell Arild Welde sa...

Dette avsnittet kan gjentaes.
"Dessverre er det slik at noen skoleeiere forelsket seg veldig i læringsplattformene da de kom og fortsetter å henvise til deling innenfor et lukket område med tilgang kun for ansatte i samme fylkeskommune. Slik blir det liten utvikling av og store transaksjonskostnader. Stort sett finner man ingenting andre har delt, da det ikke er søkbart eller tagget. Det ender med at man bruker det man har og ikke deler noe, fordi man raskt forstår ut fra egne erfaringer at det ikke vil bli brukt. Det er vanskelig å finne aktuelle ressurser når man må åpne alle mappene for å finne noe. Det er som å sette strøm på gamle metoder."

Terje Torsheim sa...

Flott blogginnlegg Anne Cathrine. Gode delingsarenaer av kunnskap og erfaringar trur eg vil kunne heve kvaliteten i skulen framover. Ser at du refererer til Arne Krokan og boka Smart Læring. Har lese denne boka og høyrt fleire foredrag av Krokan. Tykkjer han har spennande og framtidsretta tankar. I foredraga pleier Krokan framheve også Facebook som ein delingsarena. Dette trur eg han har rett i. Facebookgrupper innanfor ulike interessefelt kan vere veldig gode delingsarenaer. Lukke til med studiet :-)