tirsdag 20. november 2012

Hvem skal undervise i matematikk?

Svaret er enkelt, synes jeg. Lærere som er flinke i matematikk, har fordypning i matematikk i studiet sitt og som liker matematikk. Det bør gjelde for hele skolesystemet. Dessverre har vi da ikke nok kvalifiserte matematikklærere. Da må det gjøres mer attraktivt å være matematikklærer i grunnskolen. Bruk ressursene på det og ikke på støtteundervisning, ekstrakurs og kartleggingstester på lærerskolerstudenter som har strøket!

Det er flott med fokus på matematikk. vi trenger alle å kunne matematikk, inntil et visst nivå. Kanskje vi skal skille på det at Norge trenger flere ingeniører på den ene siden og at alle bør mestre sin egen hverdag med de beregningen de trenger for å klare seg på den andre siden. Hvorfor er det slik at alle lærere skal kunne undervise i matematikk i grunnskolen?

Tenk deg et helt annet scenarie, som vi aldri har hørt om:
Du må ha ekstraundervisning i dans og jeg må ha støttetimer i sang. Kanskje har vi slitt med dette gjennom hele skolesystemet. Vi har fått hjelpelærer, vi har vært gjennom NyGiv, men ingenting fungerer, du og jeg måles og testes. De danse- og sanglærerne vi har hatt har ikke hatt noen særlig interesse for fagene og de er veldig avhengig av bok og støtte for å hjelpe oss. De virker rett og slett umusikalske. De praktiske prøvene vi har viser liten eller ingen utvikling. Stadig like nedslående, du sliter med rytmen og jeg synger fremdeles like skjærende falskt. Hvordan er vår selvfølelse når vi går ut av 10.? Selvsagt relativt lav. Kanskje er den ekstra lav fordi dette samfunnet er så opptatt av at alle er kunstnere, alle bør kunne noe praktisk -estetisk. Men du og jeg er bare opptatt av teoretiske fag og jeg liker best å regne matematikkstykker.

Hva skjer når vi begynner på videregående? Jo, en av oss faller fra, for vi er jo ikke særlig gode i kunst og håndverk heller. Etter år med nederlag så blir sangtimene på videregående dråpen som får det hele til å renne over. Det ble jo ennå mer fokus på kunst og kultur! En av oss hangler i gjennom og greier akkurat den 3'ern i sang eller dans som skal til for å komme inn på lærerskolen. Jippi!

Men lærerskolen er tøff! Sang, dans og forming her også. Ryktene går om at regjeringen har foreslått ekstra fokus på at alle kan synge! Trenger bare flere kurs og målinger. Å nei! Vi som hadde håpet at vi kunne fokusert på det vi var best på; de fagene vi liker å jobbe med. De teoretiske fagene. Da ville vi blitt dyktige og engasjerte lærere innenfor våre fag, slik at den oppvoksene generasjon ville fått faglig engasjerte lærere gjennom hele grunnskolen. Lærere som ikke har trengt å pugge utenatt en metode de må støtte seg 100% til. De vil få lærere som er trygge i faget sitt og som mestrer å veilede, engasjere og utforske faget sammen med elevene med et mangfold av metoder og nok av verktøy i verktøykassen.

1 kommentar:

Øistein sa...

Fint!

Testing og intensivkurs er den politiske medisinen til å løse et pedagogisk problem. Det har blitt prøvd i år etter år, men ser ikke ut til å ha gitt noen effekt. Rart man ikke heller kan gi de som tross alt har drevet med utdanning av lærere i lang tid (lærerskolene) bedre tid og vilkår til å gjøre akkurat det.