lørdag 3. desember 2011

Matematikk i OneNote og WordI mitt arbeid som DinA-pedagog er det viktig å teste ut nye måter å jobbe med IKT på. Det er jo egentlig en uoverkommelig oppgave, hvis man har som mål å prøve alt. Det er vel tidsfaktoren og faget mitt som setter rammene her. Det siste halvåret har det vært etterspurt kurs i bruk av OneNote, dette har jeg brukt i noen år, så det er ikke nytt for meg, bortsett fra finesser ved 2010 som jeg setter stor pris på, spesielt alt man kan gjøre innenfor matematikk. (Her finner du mange tips.)

Innenfor Word har jeg også oppdaget et flott og nyttig tillegg for meg og elevene mine, WordMat. Dette tillegget, som er gratis og utviklet av en danske (det er på dansk), integrerer det meste av de matematiske beregningene elevene i vgs trenger rett i et Word-dokument. Matematikk, fysikk og kjemiformelsamlinger ligger også der. GeoGebra og andre grafverktøy er tilgjengelig via WordMat- Har man først definert en funksjon i Worddokumentet og deretter gjør noen beregninger, så klikker man bare på graf og velger GeoGebra, da åpnes GeoGebra og grafen er ferdig lagt inn.  Kombinert med MM4.0 og kanskje standardmatematikktillegget så har man det man trenger og kanskje litt dobbelt opp.Tror ikke jeg har helt oversikten ennå.
Det er her det generelle kriteriet om at eleven skal kunne bruke hensiktsmessige hjelpemidler kan komme tydelig frem. Skal eleven skissere en enkel liten grafisk fremstilling, ja da er det raskest å bruk Graph, som er integrert. Enkle grafer som skal leveres på del 2 integreres uten klipp og lim, utregninger ved hjelp av trekantløseren kan man putte rett inn i Word, helt av selv.

Skal eleven derimot gjøre mer analytiske oppgaver, med hva skjer hvis og kanskje bruke grafen til flere beregninger, ja da bør man åpne GeoGebra. Eleven jobber jo endel med digitale verktøy uten at han trenger å levere inn alt sammen, da er det ikke nødvendig at alle de beregningene skal med i dokumentet. Noen ganger er jo programmene kun for visualisering å bedre forståelse. Elevene skjønner ikke hvor heldige de er som har slike ressurser tilgjengelig. Her er to videoer som viser litt av WordMat.
Ingen kommentarer: