fredag 26. september 2008

Første innlevering i matematikk - didaktikk - IKT - kurset

Da var jeg ferdig med første innlevering. På dette kurset på NTNU benyttes Moodle og et eksternt portfoliosystem. Jeg erfarer i alle fall at It'slearning har sine fordeler når det gjelder brukergrensesnitt, men jeg greide å levere, men alt var ikke like intuitivt. Mappen min er åpen på nettet, derfor legger jeg ut en lenke til den her, tilfelle det er noe matematikklærere som har lyst til å se og eventuelt bruke i sin undervisning. Det er en Excelmodell som behandler andre og tredjegradspolynomer, den faktoriserer, finner nullpunkter, grafisk løsning mm.excelklipp Du finner modellen her , sammen med et pdf dokument som beskriver modellen. Jeg har benyttet den i S2, men deler av den er like relevant i 1T og S1 også.

Ingen kommentarer: