mandag 21. april 2008

Problematisk når elevene lærer om lønnsfastsettelse


"Det betaler seg med god utdanning. Det gjør det ikke i det offentlige. Det at det offentlig har lavere lønninger gjør at de mister de beste. Kvaliteten på de ansatte er dårligere og de sliter med å få ansatt godt kvalifiserte folk i arbeid, dette ser vi feks blant lærere i skolen, noe som Pisa undersøkelsen også viser. Med en lave arbeidsledigheten vi har nå, vil dette bare forsterke seg."


Dette er et sitat fra en av elevene i samfunnsøkonomi, og jeg har flere som ligner og berører samme tema når vi har om lønnsfastsettelse. Det er jo litt frustrerende da. Jeg kan jo vise til undersøkelser som viser at lønn ikke betyr alt, men det står det ikke noe om i samfunnsøkonomiboken.............

1 kommentar:

Ingunn sa...

Dette er selvsagt ikke hele bildet, men eleven din har et lite poeng så lenge de fleste måler verdien av noe etter hvor innbringende det er. Hvorfor hadde det ellers vært så attraktivt å bli fotballstjerne? Der står jo ikke inntekten i forhold til verdiskapningen i det hele tatt.